Kniha proměn

 
 

42. hexagram


I (yi)  -   Vzestup


yi - vzestup xun - vítr
zhen - hrom

nahoře

dole

sun  (xun)

čen  (zhen)

-   vítr

-   hrom


Výrok

   Je dobré mít kam jít.
   Je příznivé překonat velký proud.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Je vhodné začít s velkou přestavbou.
   Velmi příznivé znamení.
   Žádné obtíže.


Šestka na druhé pozici

   Lidé mu nabízí deset želvích krunýřů,
   které není možné odmítnout.
   Trvale příznivé znamení.
   Král nabízí obětiny.
   Přízeň osudu.


Šestka na třetí pozici

   Pomoc nabízená v neštěstí.
   Nedojde k úhoně. Důvěra je získána.
   Vévoda na cestě dostane zprávy na nefritové destičce.


Šestka na čtvrté pozici

   Na cestě dostal vévoda zprávu, souhlasí
   a pomáhá při stěhování hlavního města.


Devítka na páté pozici

   Upřímné a milé jednání
   přinese štěstí.
   Není třeba se dál ptát.
   Vznešenost.
   Důvěra je naší odměnou.


Devítka na vrcholu

   Žádný vzestup.
   Někdo zaútočí.
   Není-li upřímnost v srdci,
   zkáza je nevyhnutelná.Komentář

Tento hexagram tvoří horní trigram Vítr a dolní trigram Hrom. Jsou to mocné síly, které se pohybují a popohánějí vše kupředu. Takový je obraz vzestupu. Je to rozmach činnosti, která ženě věci vpřed směrem k vytýčenému cíli. Je to neustálý pohyb z jednoho místa na druhé. Je to překonávání překážek, které stojí na cestě. Symbolika pohybu a vzestupu prochází celým tímto hexagramem, který je veskrze velmi příznivý.

Komentář k výroku

Je příhodná doba k postupnému uskutečňování větších plánů a celkově je příznivý čas ke všem druhům činností.

Komentář k první linii

Teď je příznivá doba k započetí dalekosáhlých projektů. Vašim plánům nebudou bránit žádné větší překážky.

(Mění se v 20. hexagram)

Komentář k druhé linii

Je vhodné projevit vděčnost přízni osudu.

(Mění se v 61. hexagram)

Komentář k třetí linii

Vyhovíte-li ostatním v jejich žádosti o pomoc, získáte si jejich důvěru. Využijte situace, co nejvíc je to možné.

(Mění se v 37. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Uvažujete o něčem, co je značně obtížné a rozsáhlé. Je to velký plán, takže si musíte zajistit podporu všech, které budete potřebovat.

(Mění se v 25. hexagram)

Komentář k páté linii

Naprostá spokojenost a přízeň osudu. Další komentář je zbytečný.

(Mění se v 27. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Pokud chcete jednat pod vlivem vyšších cílů a vaše zájmy jsou nesobecké, klidně se do toho pusťte. Jestliže je tomu jinak, nedělejte raději nic.

(Mění se v 3. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved