Taoistická cvičení

 
 

Taoistická cvičení z Chuašanských hor

Již před mnoha staletími prováděli taoisté z Chuašanských hor [nazývaných též Západní Chuašanské hory v provincii Šaansi ve střední Číně] mírné meditativní pohyby, aby dosáhli fyzické a duševní vyrovnanosti a uvedli tak v harmonii vlastní nitro.
Cvičení se na první pohled podobají jiným východním systémům, jako jsou čchi kungu či rychleji prováděná hatha jóga. Mají však svoji osobitou jemnou vnitřní charakteristiku.
Taoistická cvičení z Chuašanských hor představují starověkou odpověď na současné problémy životního stylu.

"Mysl je pánem těla, stejně jako je vládce pánem svého království. Nepokojná mysl se však nemůže starat o tělo, které není-li řízeno vyrovnanou myslí, schází na cestu smrti. Avšak tichá mysl, která klidně ovládá tělo, je strážcem zdraví a dlouhověkosti."
Ťin Kang
O kultivaci života (4. století před n. l.)
Ukázky ze cvičení


Informace o cvičení

Neformální skupinka zájemců se setkává
každý čtvrtek v 18.50 hod. před stanicí metra Vyšehradská na

PRAVIDELNÉM CVIČENÍ

Cvičení se koná venku pod širým nebem od 19.10 hod. v Karlochových sadech na Vyšehradě (park pří ulici K Rotundě). Možno přijít, buď ke stanici metra nebo přímo na cvičení.


-     J S T E    V Í T Á N I     -

Vyšehrad - místo, kde cvičíme.

V případě deště cvičíme pod krytou pergolou v Štulcově ulici rovněž na Vyšehradě.

Informace o cvičení podá:
ing. arch. Jan Žlábek

mobil:

603 515 124

nebo

jan.zlabek@gmail.com

Co jsou Taoistická cvičení
z Chuašanských hor

Tato cvičení nejsou formou bojových umění nebo čchi-kungu. Nevyžadují fyzickou sílu nebo silnou vůli. Bojová umění, tchaj-ťi a čchi-kung zdůrazňují vnější účinky a soustřeďují tělesnou energii na hrudník nebo střed břicha, zatímco taoistická cvičení kladou důraz na vnitřní účinky a zaměřují energii na dolní část břicha kolem plochy siatan. Cílem cvičení je posílit zdraví, zklidnit mysl a uvědomit si soulad člověka s jeho přirozeným prostředím.
Cvičení lze rozdělit na několik částí:
1) Uvědomění si životní energie
2) Zahřívací úvod
3) Vlastní "kruhová" cvičení
4) Automasáže
5) Relaxačně meditační závěr
Každý, kdo chce provádět tato cvičení musí porozumět jednomu:
tyto formy v sobě zrcadlí taoistickou ideu vnitřní vyrovnanosti a není to žádný další druh asijských bojových umění. Hlavním cílem bojových umění je trénovat člověka pro boj. Jakýkoliv pomalý pohyb může být pro bojovníka osudným. Ti, kteří trénují bojové umění se musí učit triky jak porazit protivníka. Taoistická cvičení jsou zaměřena výhradně na posílení těla a zvládnutí vlastní mysli. Triky tomuto účelu nepomohou.
Tato cvičení jsou určena pro jakoukoli věkovou kategorii dospělých lidí. Jejich jedinečné účinky jsou v některých směrech, jak čínští lékařští specialisté připouštějí, nesrovnatelně větší než u léků.
Provádění cviků nevyžaduje mnoho místa. Počítejte s plochou dvou kroků na každou stranu od výchozího postoje. Lze je provádět volně v přírodě, na malém dvorku, v dobře větraném pokoji, ložnici, v tělocvičně, v tělocvičně a dokonce i u stolu v kanceláři. Nejvhodnější je cvičit při příznivém počasí v přírodě. Ke cvičení nepotřebujeme mnoho energie, pohyby se provádějí pomalu a jsou dobře zapamatovatelné. Účinky se projeví již po několika dnech cvičení. Po delší době provádění cviků se objeví známky zvýšené vitality. Čím déle cvičíme, tím lepší máme výsledky a lépe se cítíme.Další ukázky ze cvičení


Historie Taoistických cvičení
a čchi kungu

Čínská jóga a cvičení mají tradici již několik tisíc let. Starověké dokumenty a jeskynní kresby ukazují ležící, sedící, stojící a protahující se postavy již z doby 1 000 let před n. l. Tato cvičení patří k národnímu bohatství Číny a mají velmi bohatou historii. Mohou přinést zdraví, sílu, vitalitu a schopnost uzdravení. Patří do skupiny omlazovacích cvičení.
Za dávných časů existovalo mnoho škol a větví taoismu a každá měla svůj vlastní vhodný způsob jak se udržet v dobré zdravotní kondici a prodloužit si život. Jedinečná cvičení, která zde uvádíme, patří k větvi Chuašanské horské školy taoistických mnichů. Ti si je osobně a tajně předávali z generace na generaci. Tato cvičení kombinují pohyb a klid. Kultivují jak vnější tak i vnitřní složky těla. Zahrnují cvičení jemných kruhových pohybů, koordinaci vitální energie (čchi), automasáže, ovládání dechu a mysli. Jedinečná podstata, kterou se liší od všech ostatních cvičení, je v tom, že napětí cviků spočívá v "práci" siatanu (spodní části břicha).
Proč právě tato část těla? Siatan je termín používaný Chuašanskou horskou taoistickou školou. V tradiční čínské medicíně jsou to "ledviny". Podle tradiční čínských názorů jsou ledviny zdrojem, ve kterém přebývá životní energie (čchi).
Taoistická cvičení mají mnoho variant. Soubor, který uvádíme obsahuje jenom ty jednoduché hlavní formy, které je možno se snadno naučit a jejichž cvičení je vysoce účinné.
Za starých časů taoisté učily tato cvičení za vysoké odměny královskou rodinu a její členy. Čínští císaři, jejich ženy a dvořané často žili rozmařilým životem a současně si chtěli udržet zdraví. V císařském paláci byla tato cvičení nazývána "Cvičeními pro dlouhý život". Kvůli jejich jedinečnému účinku a zvláštní pozornosti, kterou jim věnoval císař, byla taoistická cvičení považována taoisty za jejich "Klášterní dědictví".
Pan Pien Č´čung se v mladí setkal s představeným taoistického horské školy, který jej tyto cviky naučil. Po celých čtyřicet let je nepřestal nikdy cvičit a měl z nich velký užitek. Ač téměř sedmdesátiletý přál si, aby se tato vynikající cvičení rozšířila a obšťastnila více lidí. Ale klášterní pravidla byla přísná a společenské prostředí komunistické Číny té doby velmi zrádné. Tak je praktikoval za zavřenými dveřmi. V osmdesátých letech minulého století, kdy všichni taoisté z horské školy, kteří ovládali tato cvičení již zemřeli, rozhodl se Pien Č´čung zlomit starý taoistický zákaz "Nepředávat informace ani rodičům ani dětem" a publikoval v čínských časopisech několik článků a posléze napsal knihu "Daoist health preservation exercise", která s ohledem na možnosti komunistické Číny té doby zpřístupňuje toto tajné dědictví taoismu ze školy v Chuašanských horách.
Pan Pien Č´čung nám doporučuje tato cvičení, možná budou i pro vás zajímavá.


Styly čchi kungu

Pro dokreslení uvádíme další formy čínských zdravotních cvičení. Čchi kung může být rozdělen do dvou širokých kategorií - vnitřní čchi kung, pro udržení a zlepšení zdraví a vnější čchi kung, pro léčení nemocí pomocí "vyzařování" čchi. Základy vnitřní čchi kung si můžeme osvojit během relativně krátké doby, vnější čchi kung je záležitostí talentu a vyžaduje léta praxe.Někteří Mistři čchi kung v Číně a jinde na světě vykonávají vnější čchi kung pro pacienty s akutními a vážnými nemocemi jako jsou např. srdeční vady, rakovina a neustupující bolesti.
Čchi kung se rovněž rozděluje na "měkký" pro zdraví, a "tvrdý" pro bojovná umění a získání síly. Traduje se, že v dnešní době existuje více než 3 000 způsobů cvičení. Mnohé z těchto stylů jsou úpravami starověkých praxí.
Uvádíme zde několik populárních stylů:

Čchi kung Divoké husy (nebo-li "Tajang čchi kung"[Dayin qigong])
Forma čchi kung, která je v současné době v Číně nejvíce oblíbena. Představuje plynulou řadu 64 pohybů napodobujících pohyby divoké husy - ptáka dlouhověkosti. Cvičení se zaměřuje na získání nové tělesné energie. Má se zato, že vzniklo před 1 800 lety v Taoistickém klášteru v Kunlun [Gunlun] v západní Číně.

Starověká malba na hedvábí


Pět skotačících zvířat [Hry pěti zvířat]
Cvičení je odvozeno z pohybů jeřába, medvěda, opice, tygra a jelena. Každá zvířecí forma má zvláštní pohyby a způsob dýchání. Traduje se, že tyto formy vyvinul Chua Tuo [Hua Duo], jež je považován za nestora čínské medicíny. Uvádíme jeden z jeho výroků: "Když se cítíš špatně vstaň a zacvič si Hry pěti zvířat. Budeš se cítit lépe a zapotíš se. Tvé tělo si odpočine a zvýší se chuť k jídlu".
Tchaj-ťi čchi-kung
Pohybová forma čchi kung, jenž začleňuje prvky tchaj-ťi. Je koncipována tak, aby zvýšila "hladinu" tělesné čchi.
Osm kusů brokát
Cvičení původně sestavil ve 12. století maršál Jüe Fej ke zlepšení fyzického stavu svých vojáků. Oblíbené cvičení se v současné době provádí v mnoha variantách.
Čchi kung stání na kůlu
Tato prastará forma by se dala charakterizovat následovně:
"Pohybová forma cvičení bez pohybu."
Čchi kung stání na kůlu je klidná, ale velmi posilující forma, která má velké léčivé účinky. Ruce a nohy držíme ohnuty, statická pozici se drží nejméně 20 minut. Držení šlach a svalů v souvislém stažení podporuje oběh krev a čchi. Tato forma se připisuje taoistickému filozofovi Wang Čchung Jangovi [Wang Chong Yang], jenž žil před 2 000 tisíci lety.
Jeden prst a Kouzelná dlaň
Jeden prst a Kouzelná dlaň jsou specializované, pokročilé praxe čchi kungu, které adepta učí vyzařovat čchi z dlaní a prstů rukou do okolí. Používá se k léčebným účelům. Nesprávné provádění této praxe může mít škodlivé účinky.
Šest hojivých zvuků
Tibetská formu meditace, při které se rozezní určité hlásky. Tato cvičení se podobají rezonanci bidža manter v józe. Praxe navozuje stav hluboké relaxace. Může se zařadit na začátek či konec dalších pohybových cvičení.


Ukázky cvičení

A) Skladba základní sestavy
1) Otevření drah na prstech rukou - vědomí čchi
2) Zahřívací úvod
2a) Rozpínavé prodýchání
2b) Relaxované pohupování
2c) Otevření ramen
3) Kruhová cvičení
3a) Vytlačování jin
3b) Osm trigramů (Symbol Tai-ťi)
3c) Let ptáka Pchenga (Vodorovné kruhy)
3d) Želva zatahuje hlavu (Boční kruhy)
3e) Plavání draka (Trojité kruhy)
3f) Plavání žáby (Malé kruhy)
3g) Nebeské kruhy
3h) Pozemské kruhy
3ch) Kočka a tygr (Pět kruhů)
3i) Zlatý fénix rozpíná křídla (Závěrečná relaxace)
4) Sání nefritové tekutiny (Automasáže)
4a) Tři hvězdy vysoko na nebi (Tři protažení)
4b) Broušení orlích drápů (Zahřátí dlaní)
4c) 16 základních automasáží
5) Závěrečná meditace
5a) Tři drahokamy (Rozpínání čchi)
5b) Vnímání nefritové čchiArchiv detailního popisu cvičení

Zadejte heslo:    


B) Tři drahokamy*
(základní forma taoistického cvičení)
Začněte tak, že dlaně umístíte před dolní krajinou břišní (siatan), dlaně obraťte směrem vzhůru a špičky prstů směřují k sobě (špičky prostředníků jsou umístěny před dolním tan tchienem). Pomalu zvedejte dlaně vzhůru před tělem jako kdybyste zdvihali nějaký předmět. Když jsou ruce asi na úrovni prsou (špičky prostředníků jsou umístěny před středním tan tchienem), plynule otočte dlaně směrem ven a ruce dále stoupají až před čelo (špičky prostředníků jsou umístěny před horní tan tchienem). Pokračujte v plynulém pohybu rukou dále nahoru a velkými kruhovými pohyby zvolna směrem ven. Dlaně se při pohybu do stran zvolna obrátí dolů a pak se vrací do výchozí polohy.
Na začátku stojíme s chodidly rozkročenými na šířku ramen, mírně pokrčíme kolena. Hledíme před sebe, jakmile se dlaně zvednou nad hlavu, rovněž hledíme vzhůru. Někdy můžeme při návratu klesnout až do dřepu, ale jen tak, abychom udrželi záda zcela rovně a chodidla byla celá na zemi. Koordinujeme pohyby rukou a nohou tak, abychom poklesli v kolenou, jdou-li ruce dolů, a vytáhli se, jdou-li vzhůru a vně. Dalším základním prvkem této formy je, že cvičení provádíme velice pomalu. Začínáme v mírném rytmu a jak postupujeme, pohyby se stávají pomalejší a nakonec se zcela zastaví. Uvědomíme si, že stoupající dlaně vedou životní energii (čchi) směrem vzhůru nad hlavu.
Hlavní vlastností této formy vlastně je, že je jedinečná. Provádění tohoto taoistického cvičení "Tří drahokamů" se bude vždy lišit. Poté, co získáte základní zkušenost s technikou, pokračujte a vytvářejte svůj vlastní rytmus stoupajících a klesajících pohybů. Na závěr vnímejte hloubku vnitřního klidu.

Tři drahokamy - meditační dechové cvičení

*Lao-c´- Tao te ťing
   67. kapitola
      Ještě jsou zde tři drahokamy,
      jež uchovávám a ochraňuji:
      První je soucítění,
      skrze které najdete odvahu.
      Druhý je umírněnost,
      skrze kterou najdete velkorysost.
      Třetí je skromnost,
      skrze kterou najdete vliv.

C) Hakuinova cvičení
Zenový Mistr Hakuin Zenový mistr Hakuin Ekaku (1685-1768) je hlavní postavou japonské zenové školy Rinzai. Během dlouhého života, který prožil jako venkovský mnich v malém prostém klášteře, Hakuin téměř sám reformoval a oživil zenovou školu, jež se s výjimkou krátkého období v předcházejícím století nacházela ve stavu duchovní letargie téměř po celých tři sta let. Položil tím základy metod zenové praxe, jež umožnily, aby jeho škola pokračovala jako duchovní síla až do současnosti. Když Hakuin zemřel, byly už obnoveny základní myšlenky zenu, které mohli přejímat i lidé žijící v moderním Japonsku. Nedávno byla znovu objevena jeho díla z oblasti malířství a kaligrafie, která mu získala obrovský věhlas v období Edo (1600-1868) a zařadila jej mezi nejplodnější a nejosobitější umělce své doby.

Hakuin používal, k uchování tělesného zdraví, následující praktický systém cvičení a automasáží:
(1) Masírovat palci postupně dlaně obou rukou.
(2) Spojit prsty obou rukou a protáhnout je.
(3) Mnout si ruce.
(4) Masírovat oba palce.
(5) Masírovat šlachy každého prstu obou rukou.
(6) Vytahovat si prsty.
(7) Natáhnout ruce a zvednout je.
(8) Masírovat si tváře.
(9) Masírovat si nos postupně z levé a pravé strany.
(10) Masírovat si čelo ze strany na stranu.
(11) Masírovat si oblast pod obočím.
(12) Masírovat uši směrem dolů.
(13) Jemně se tahat za uši.
(14) Položit si ukazováček na uši a lehce jedenkrát klepnout.
(15) Masírovat si spánky.
(16) Držet hlavu oběma rukama a zaklonit ji mírně dozadu.
(17) Otáčet hlavou nalevo a napravo.
(18) Třikrát otáčet tělem nejprve na jednu stranu, pak na druhou.
(19) Provést devět plných prostrací.
(20) Spojit ruce a zvednout je nad hlavu, pak je spustit dolů.
(21) Otáčet rameny.
(22) Lehce bouchat pěstmi do kolen.
(23) Lehce bouchat pěstmi do trupu.


Základní pravidla cvičení

Dříve než začneme provádět pohyb Taoistické cvičení z Chuašanských hor je důležité naučit se správně dýchat. Jakmile si osvojíte základní pravidla přirozeného dýchání, můžete začít s jednotlivými formami. Cvičení začíná zahříváním, které zahrnuje pomalé soustředění na rytmické spojení dechu s uvolňovacím pohybem (nádech skrze chřípí, výdech ústy) a hluboké uvolnění těla. Někdy se tato praxe spojuje s představou energie a světla ("čchi"), aby se rozvíjelo uvědomování si viděné a pociťované čchi. Pokud si uvědomíme životní energii stává se cvičení velmi silné a účinné. Zapamatujte si, že dosáhnete největšího účinku jen tehdy, spojí-li se čchi se cvičením. Začátečníci by měli v prvé řadě svému úsilí důvěřovat. Prováděním těchto cvičení si pomůže uchovat klidnou soustředěnou mysl a dobré zdraví. Každý, kdo je cvičí, by to měl dělat zodpovědně a přesně se držet pokynů.
Taoistická cvičení z Chuašanských hor se velmi liší od běžných evropských sportů a požívaných tělovýchovných aktivit. Sporty představují rozšíření pohybů fyzické práce nebo boje. Taoistická cvičení byla zvlášť vyvinutá k posílení důležitých vnitřních tělesných orgánů, zklidnění mysli a zvláště pro vyjádření taoistické myšlenky souladu v běžném životě. Během nácviku je třeba hlavně zdůraznit - nespěchejte, zvláště ne na začátku. Nácviky by neměly být příliš dlouhé, cvičte přirozeně a bez násilí. Dále je důležité držet se přesně základních principů, jakékoli přehánění je škodlivé. Při cvičení by pohyby paží, nohou a těla měly být kruhové nebo obloukové a uvolněte svaly jako kdybyste neměli kosti. Tak se může plně povzbudit oběh čchi. Postupujte systematicky, po krocích a zastavte jakmile pocítíte uvolnění a dobrou náladu. Ke cvičení rovněž patří držet se alespoň některých zásad taoistického myšlení. K nim patří především rada "kroťte se a omezte svá přání", kterou vyslovil zakladatelem taoismu Lao-c' ve svém spise Tao te ťing. Dále sem patří zásada vyhýbat se hněvu. Tradiční čínský názor říká, že sedm emocí (radost, zlost, melancholie, hloubavost, smutek, strach a úlek) jsou vnitřní činitele, které mohou být nápomocny vzniku nemocí. Proto by se mělo pří cvičení kultivovat ovládání emocí. Samotná cvičení mohou tuto kontrolu také v průběhu času upevnit. Znamená to, že člověk by měl být více velkorysý, optimistický a klidný. Ovládat přání znamená nemyslet na nedosažitelné věci. Lidé se cítí skleslí, když nemohou dostat po čem touží. Cvičte s úsměvem! Čínské přísloví říká: "Úsměv dělá lidi mladšími a ze smutku šedivějí vlasy". Správná pozice
Správná pozice je základem cvičení. Podle staré čínské teorie, správně zaujatý postoj umožňuje čchi ("životní energii") volně plynout a vyrovnat v těle síly jin a jangu. Měli bychom stát vzpřímeně, nohy rozkročeny na šíři ramen. Brada by měla být mírně zatažena. Špička jazyka by se měla dotýkat patra za horními zuby. Ramena jsou uvolněná. Ruce volně visí a neměly by se dotýkat těla. Prsty rukou jsou mírně od sebe a trochu ohnuty. Kolena by měla být mírně ohnuta, hýždě mírně zastrčeny pod boky.

Kde cvičit
Nejlepší místa ke cvičení jsou při mírném počasí někde v přírodě, v lese, na louce či v parku. Tradice říká, že cvičení je velmi účinné ve stínu borovic. Samozřejmě nejdostupnější bude v chladných měsících cvičit v dobře větrané místnosti nebo v tělocvičně.

Kdy cvičit
Cvičení je možno provádět v kteroukoli denní dobu, ale je lepší cvičit hned po ránu nebo před spaním. Pokud si vyberete z těchto dvou možností, bude lepší cvičit před spaním.
Dle dávné tradice se věří, že nejlepší výsledky lze dosáhnout ve čtyřech časových pásmech mezi:

 • 23. - 1. hodinou noční
 • 11. - 13. hodinou polední
 • 5. - 7. hodinou ranní
 • 17. - 19. hodinou večerní

Nejlepší časové období je od jedenácti do jedné hodiny noční, což je v souladu s teorií, že nejlepší je cvičit před spaním.
Pokuste se cvičit každý den ve stejnou dobu, i když vám výše uvedené časy nevyhovují. Stačí provádět je jednou denně. Ale pokud cvičíme dvakrát denně, ráno i večer, znásobují se jejich účinky. Není nutné provádět všechny formy, ale lze si vybrat jednu nebo několik z nich podle cvičencových zájmů a fyzických a pracovních podmínek. Ideální délka cvičení je minimálně 15 minut. Jste-li však příliš zaneprázdněni, stačí 3 až 5 minut denně. Praxe prováděná 3 dny před a 3 dny po úplňku je velmi účinná, protože přitažlivost měsíce působí na hlubší uvědomování si životní energie.

Kdy necvičit
Necvičte při následujících situacích či problémech:

 • minimálně čtvrt hodiny před jídlem
 • minimálně hodinu po jídle
 • při prudkém duševním rozrušení
 • při horečce nebo infekčních onemocněních
 • máme-li závratě
 • ženy by neměly některé cviky cvičit při menstruaci
 • v průběhu těhotenství

Při specifických nemocech je vhodné poradit se s kompetentním lékařem.

Tato cvičení jsou pro každého
Každá forma cvičení může být rozdělena do tří základních stupňů (tj. vysoký, střední a nízký postoj). Tempo provádění pohybů může být rovněž rozděleno na rychlé, středně rychlé a pomalé. Můžete si vybrat postoj a rychlost podle věku, fyzické kondice, pokročilosti a vnějších podmínek prostědí.

 

 
   
 
| Na úvod | Meditace | I-ťing | Aktuality | Mapa stánky |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved