Kniha proměn

 
 

20. hexagram


Kuan (guan)  -   Pozorování


guan - pozorování xun - vítr
kun - země

nahoře

dole

sun  (xun)

kchun  (kun)

-   vítr

-   země


Výrok

   Obřadník si umyl ruce,
   ale obětování neprovedl.
   Buďte chápaví a soucítící.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Pozorování očima dítěte.
   Příznivé znamení pro ženy.
   nedobré pro ušlechtilého člověka.


Šestka na druhé pozici

   Pozorování zpoza dveří.
   Příznivé znamení pro ženy.


Šestka na třetí pozici

   Poznání vnějšího vývoje.
   Jít vpřed, nebo ustoupit?


Šestka na čtvrté pozici

   Pozorování úspěchů země.
   Je příznivé navštívit krále.


Devítka na páté pozici

   Poznání života.
   Vznešený člověk neudělá chybu.


Devítka na vrcholu

   Poznání životů druhých.
   Následujte moudré rady
Komentář

Země podporuje vítr, což je dobrá kombinace. Tento hexagram ukazuje různé způsoby, jak můžeme vidět různé věci. Pozorujeme je očima dítěte, dívky, muže. Vnější svět nám nabízí celou škálu vizuálních zážitků, ale pohled do vlastního nitra je vůbec to nejdůležitější, protože umožňuje spatřit vlastní síly a slabosti, úspěchy a nezdary. Musíme usilovat o to, abychom poznali sami sebe a nalezli svou přirozenou vnitřní podstatu. A podle toho pak také musíme přistupovat k ostatním lidem, protože lidskost je mostem spojujícím jedince tohoto světa. Tyto dva trigramy ukazují způsob, jakým moudrý člověk působí na svět. Je jako vítr, který umí vát správným směrem, ale přitom ví, že nesmí foukat příliš silně, aby nezpůsobil zbytečné škody. Je to otázka talentu k nalezení střední cesty.

Komentář k výroku

Ze všeho nejdůležitější je nalézt svou vnitřní podstatu a tímto poznáním se osvobodíme a dokážeme dokončit vše, co jsme si předsevzali. Pak už je otázka vyrovnání se s okolním světem jen uměním pozorovat všechny jevy a naučit se je rozlišovat.

Komentář k první linii

Naivita může být občas půvabná, ale je zcela nepřijatelná u dospělého člověka, který zaujímá zodpovědné postavení. Chovejte se úměrně svému věku.

(Mění se v 42. hexagram)

Komentář k druhé linii

Urozené ženy starobylé Číny se většinou neobjevovaly na veřejnosti. Událostí na dvoře a obřadů se mohly účastnit jen skryty za zástěnou, což samozřejmě omezovalo výhled, ale na druhou stranu tím byly chráněny před zraky veřejnosti. Takový kompromis je vhodný pro toho, kdo vede život v ústraní. Pro toho, kdo žije každodenní život, je to však velmi špatná základna pro schopnost dalšího rozhodování se a pro nové aktivity.

(Mění se v 59. hexagram)

Komentář k třetí linii

Pohled do nitra přináší poznání radostí a strastí života. Poznáte tím však sami sebe a budete jasně vědět co dělat.

(Mění se v 53. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Snažte se představit si sami sebe v kůži druhých lidí a mnohé tím můžete pochopit. Váš pohled pak nebude tak jednostranný a umožní vám jednat volněji a diplomatičtěji.

(Mění se v 12. hexagram)

Komentář k páté linii

Při rozjímání o životě je podstatné, abychom byli schopni posoudit své chování a snažit se, aby nebylo chybné.

(Mění se v 23. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Vyhledejte radu moudrých a zkušených lidí. Ti vás povedou tak, abyste si uvědomili, že vše, co hledáte, už dávno máte, a abyste poznali sami sebe.

(Mění se v 8. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved