Kniha proměn

 
 

3. hexagram


Čun (zhun)   -   Rození


Čun - Rození kan - voda
zhen - hrom

nahoře

dole

kchan  (kan)

čen  (zhen)

-   voda

-  hrom


Výrok

   Znamení velkého obětování.
   Příznivá věštba.
   Nejednejte lehkovážně.
   Zajistěte si podporu.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Nejednejte sami.
   Sjednejte si pomocníky
   a usaďte se.


Šestka na druhé pozici

   Nejasné jednání.
   Povozy a koně nevyrážejí vpřed.
   Není to útočník. Chce jen najít ženu.
   Svatba dívky je odložena.
   Za deset let porodí.


Šestka na třetí pozici

   Kdo loví zvěř bez průvodce
   ztratí se v lese.
   Moudrý člověk nepokračuje dál.
   Jednání naráží na překážky.


Šestka na čtvrté pozici

   Povozy a koně nevyrážejí vpřed.
   Hledáte-li sňatek, jednejte.
   Nic nestojí v cestě.


Devítka na páté pozici

   Nedá se odložit, co je na cestě
   Příznivé znamení pro menší záležitosti.
   Nepříznivé pro velké věci.


Šestka na vrcholu

Povozy a koně nevyrážejí vpřed.
   Slzy a nářek.
Komentář

Tento hexagram je tvořen hromem a vodou, mužem a ženou. Jsou to dva póly, které mohou žít v harmonii, ale zároveň může dojít ke konfliktu. Je to jako rození plné nadějných příležitostí, ale i nečekaných zvratů. Proto je třeba mít dobré zázemí, naslouchat moudrým radám a nechat se vést. Je třeba pečlivě se na vše připravit, vystihnout vhodnou chvíli k jednání a umět rozlišit realitu od iluze. V žádném případě nejednejte zbrkle a neuvážlivě.

Vybírání partnera a uzavírání sňatku je zde určitou metaforou ke zdůraznění hlavních bodů hexagramu. Hledejte si dobrého rádce a pomocníka. Měli byste zároveň vědět, jak učinit dojem, a nebylo by dobré věci uspěchat.

Komentář k výroku

Nyní není vhodná doba pro další jednání. Buďte trpěliví, počkejte na správný okamžik a mezitím si zajistěte podporu.

Komentář k první linii

Upevněte svou pozici a vytvořte si dobrou základnu pro další jednání. Zajistěte si podporu a najděte dobré pomocníky.

(Mění se v 8. hexagram)

Komentář k druhé linii

Lidé kolem vás vytváří zdání zmatku a nejistot. Všechno je však jinak. Podmínky k dalšímu jednání ještě nedozrály a po nějakou dobu se to nezmění.

(Mění se v 60. hexagram)

Komentář k třetí linii

Pokud vám chybí vedení toho, kdo se dobře vyzná v situaci, jen se ztratíte a budete bloudit. Pokud někoho takového nenajdete, můžete to klidně vzdát a předem si ušetřit problémy.

(Mění se v 63. hexagram)

Komentář k čtvrté linii Je vhodná doba k jednání, ale až poté, co se na to připravíte. Jinak budete od samého začátku muset řešit problémy a hledat pomoc.

(Mění se v 17. hexagram)

Komentář k páté linii

Lidé na vedoucích pozicích by měli jednat s podřízenými citlivě a klidně. Pak nenastanou problémy. Pro velkou akci je třeba získat větší rozhled a nejednat ukvapeně.

(Mění se v 24. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Pustit se do akce předčasně přináší lítost. Vaše plány selhaly a dostavila se únava a rozpaky.

(Mění se v 42. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved