Meditace

 
 

Inspirativní slova džňánových Mistrů

V této části postupně uvedeme několik inspirativních textů a dalších materiálů, které nám mohou pomoci zamyslet se nad jemným významem a smyslem meditace. Texty jsou a budou vybírány z různých historických období a různých kultur. Jediným pojítkem je touha zorientovat se ve vlastní meditační zkušenosti.

Mahájánové sútry

Sútra srdce je jedním z nejvýstižnějších textů mahájánového buddhismu. Hluboce ovlivnila vývoj ččhanu v severních oblastech Číny, Koreje a Japonsku. Nejstarší existující datovaný text Sútry srdce je zachován na kamenné stéle datované do roku 661 n. l. nacházející se v chrámu Jünťü. Rukopis na palmových listech se nalézá v chrámu Horju-dži a je nejstarším sanskrtským rukopisem sútry. Je datováno asi do 7. - 8. stol. n. l.

Sútra srdce

Text je vybrán z jedné z pěti základních mahájanových sbírek buddhistického kánonu s názvem Maháratnakúta sútra nebo-li Sútra velkého nahromadění pokladů. Do čínštiny ji přeložil v roce 713 n.l. Bódhiruči. Uvedený text zřejmě původně pochází v jižní Indie.

Projevení nepochopitelného stavu buddhovství

Vznik zde předkládané mahájanové sútry lze předpokládat přibližně hned po raných textech Pradžňápáramitových súter, ze kterých je nejvýznamnější Aštásáhasriká napsaná v Indii v 1. stol. před n.l. až 2.stol n.l. Soudí se, že sútra vznikla ve společenství Mahásánghiků ve 3. stol. n.l. v Andhaře na území jižní Indie.

Lví řev královny Šrímály

Kniha Zambasta neboli khotanská básně věnovaná Buddhovu učení. Jedná se o nejdelší knižní kompozici v khotánském jazyce. Protože původní název díla není znám, novodobí badatelé přijali název Kniha Zambasta, protože byla napsána na žádost úředníka nazvaného Ysaṃbasta (vyslovováno Zambasta). Celý text neexistuje a není jisté, jaký je původ díla. Dochované fragmenty umožňují rozdělit existující text básně na dvacet čtyři kapitol věnovaných různým aspektům buddhismu. Datování vzniku Knihy Zambasta zůstává neznámé. Existuje však důvod domnívat se, že by neměla být datována dříve než do 7. století n.l. Na tomto místě předkládáme 3. kapitolu díla nazvanou: O tom jak získat bódhi resp. o maitrā neboli "lásce".

O tom jak získat bódhiJógačara

Zde předkládaný tun-chuanský text s názvem „Způsob rozjímání o prachu jako o prázdnotě“ je živým příkladem jógačarové praxe mahájánového buddhismu představující problematiku meditace pravděpodobně z druhé poloviny 7. století n. l. I když se obsahy našich myslí v průběhu staletí výrazně změnily, celkový přístup je dodnes velice zajímavý.

Rozjímání o prachuČchanové (zenové) texty

Šen-chuej [Heze Shenhui] (* 684 – † 758) byl čínský buddhistický mnich tzv. "Jižní školy" čchanu a následovníkem učení 6. patriarchy Chuej-nenga (* 638 – † 713). Šen-chuej je pozoruhodný pro své „Náhlé učení“ obrácené k jádru Buddhova učení. Ostře se vymezil proti tzv. „Postupnému učení“ Severní školy čchanu. Jeho linie pravděpodobně zanikla v době velké proti buddhistické perzekuce v roce 845. Zde uvádíme jedno z kázání, které jasně objasňuje směr čchanového učení.

Kázání o náhlém probuzení

Ranný čchanový záznam neznámého původu. Kdysi býval tento zápis pokládán za dílo prvního představeného skupiny studentů Lanky - Bódhidharmy (a později se připisoval jednomu z prvních představitelů školy "Bůvolí hlavy" severní větve čchanu Niu-tou Fa-jungovi (* 594 – † 657). Rukopis tohoto záznamu byl nalezen jako jeden ze čtyřiceti tisíc svitků v zazděné knihovně jeskynního kláštera Tisíce Probuzených - Mo-kao-k'u v poušti poblíž oázy Tun-chuang v provincii Kan-su na severozápadě Číně.

Pojednání o rozptýlení představ

Následující starý text z období dynastie Tchang vychází z tradic severní školy čínského čchanu (zenu).

Pojednání o ryzím náhlém osvícení

Počínaje Gunabhadrou (* 394 – † 468) se na jihu Číny zformovala skupina zájemců o meditaci inspirovaná Lankávatára sútrou.

Vzpomínky na učitele a žáky LankyHinduistické texty

Ze současné džňánové tradice uvádíme ukázky z knihy rozhovorů se Šrí Nisargadattou Maharadžem

J á   j s e m   T oZ českého spirituální tradice

Z českého prostředí pochází starý zvukový záznam, ve kterém pan František Hein (* 1914 – † 1984) čte své úvahy a dopisy Františka Drtikola (* 1883 – † 1961).

Dopisy Františka Heina a Fráni DrtikolaNahrávka je převedena do formátu mp4 (4,6 MB) a je možno ji stáhnout včetně programu na přehrávání. Po stažení souboru 1by1.zip jej dekomprimujte a poté klepněte na soubor 1by1.exe a na šipku Play. Přeji příjemný poslech.Informace o meditaci

Neformální skupinka zájemců se setkává každé úterý a středu na

PRAVIDELNÉ MEDITACI

Meditace se koná v Praze 3 na Žižkově, ulice Štítného 30.
Meditace začíná v 19.15 hod. a trvá cca 2 hodiny.
Je vhodné přijít nejpozději čtvrt hodiny před začátkem meditace.

-     J S T E    V Í T Á N I     -


Další dotazy nebo informace o meditaci

na e-mailu - jan.zlabek@gmail.com
nebo telefonicky
ing.arch. Jan Žlábek   603 515 124


 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | I-ťing | Aktuality | Mapa stánky |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved