Kniha proměn

 
 

37. hexagram


Ťia žen (jiaren)  -   Rodina


jiaren - rodina xun - vítr
li - oheň

nahoře

dole

sun  (xun)

li  (li)

-   vítr

-   oheň


Výrok

   Příznivé znamení.
   Věštba ženy přinese
   blaho celé rodině.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Střežení domova.
   Lítost mizí.


Šestka na druhé pozici

   Všechno je tak, jak má být.
   Příznivé znamení.


Devítka na třetí pozici

   Rodina je znepokojena.
   Musí čelit nebezpečí.
   Ženy a děti se chichotají.
   Konce budou smutné.


Šestka na čtvrté pozici

   Bohatá a mocná rodina.
   Velké štěstí.


Devítka na páté pozici

   Král přichází do domu.
   Žádné obavy.
   Všechno jde dobře.


Devítka na vrcholu

   Být tvrdý, ale spravedlivý při potrestání
   se nakonec vyplatí.
Komentář

Jednota rodiny je vyjádřena danými zaběhlými vztahy. Muž je strážce a žena živitelka, ale v těchto rolích není žádná nadřazenost. Záleží jen na tom, aby každý jedinec plnil svou funkci a rodina tak mohla vzkvétat jako harmonický celek. Je třeba vyhnout se lehkomyslnosti a udržovat disciplínu. Tento hexagram spojuje trigram Vítr s trigramem Oheň. Celkově pojednává především o postavení ženy v rodině, která zde ale nemusí být pouze podřízená. Žena v té době totiž hrála významnou roli také při šamanských obřadech, z nichž orákulum vychází. Proto se už v úvodu hexagramu mluví o tom, že věštba ženy přinese rodině štěstí.

Komentář k výroku

Cesta ženy k úspěchu je jasně vytýčena. Na ní záleží, jak bude celá rodina vypadat, zda bude mít řád a jaká bude její budoucnost.

Komentář k první linii

Odměnou za přijetí zodpovědnosti je pocit jistoty a sebeuspokojení. Vyžaduje však i jistý řád, protože jen tak se vyhnete obtížím a všechno budete mnohem lépe zvládat.

(Mění se v 53. hexagram)

Komentář k druhé linii

Zajištění rodiny je činem vycházejícím z lásky a zodpovědnosti a je stejně důležité jako ochrana domova. Pokornou a usilovnou prací zajistíte pro rodinu vše nezbytné a sami budete spokojeni.

(Mění se v 9. hexagram)

Komentář k třetí linii

Nastolení pevné disciplíny nevzbudí zřejmě příliš velké nadšení, ale je to lepší než naprostý chaos.

(Mění se v 42. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Všichni se spojili dohromady a snaží se o totéž. Bohatý rodinný život je tím největším požehnáním.

(Mění se v 13. hexagram)

Komentář k páté linii

Jděte přímo k problému a neutíkejte od něj.Vezměte zodpovědnost na svá bedra.

(Mění se v 22. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Věřte ve své schopnosti, od druhých vyžadujte, aby také plnili své povinnosti a všechno se bude vyvíjet dobře.

(Mění se v 63. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved