Kniha proměn

 
 

25. hexagram


Wu wang (wu wang)  -   Upřímnost


wu wang - upřímnost qian - nebe
zhen - hrom

nahoře

dole

čchien  (qian)

čen  (zhen)

-   nebe

-   hrom


Výrok

   Znamení velkého obětování.
   Příznivá věštba.
   Je-li něco nepřiměřené, dojde k úhoně.
   Nebylo by dobré někam se vydávat.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Postupujte upřímně.
   Vše je v pořádku.


Šestka na druhé pozici

   Sklízí, i když nezoral.
   Úrodná půda, nikoliv pustina.
   Je dobré vydat se na cestu.


Šestka na třetí pozici

   Z neopatrnosti požár jednou vznik,
   prý ho možná založila kráva.
   Všechno sebral kolemjdoucí poutník
   a majiteli zbyla spálená tráva.


Devítka na čtvrté pozici

   Poraďte se s orákulem
   a žádný problém nevznikne.


Devítka na páté pozici

   Za onemocnění nenese vinu.
   K vyléčení není třeba žádný lék.
   Stačí radostná víra.


Devítka na vrcholu

   I upřímné jednání může někdy přinést problémy.
   Není dobré vydat se na cestu.
Komentář

Tento hexagram tvoří trigramy Nebe nad Hromem. Vyvolává představu zásahu nebes proti nespravedlnosti a potrestání toho, kdo narušil řád. Právě přirozený řád určuje, co je vhodné a příhodné v určité situaci. Člověk by proto neměl očekávat zisky bez úsilí a měl by učinit bezpečnostní opatření na ochranu svého majetku. Chování, jež je v rozporu s přirozeným řádem, přinese jen strasti a neštěstí. Proto hexagram mluví o upřímnosti, která umožní jít správnou cestou a otevírá možnosti dalšího jednání.

Komentář k výroku

Chcete-li se někam dostat, pak poslechněte rady a vydejte se přímou a úzkou cestou. Připravte se ovšem i na to, že z čistého nebe může uhodit blesk. Některé věci je velmi těžké očekávat. Ovšem ten, kdo je vytrvalý a upřímně projeví svou pravdu, může podobným událostem čelit v klidu a moudře je vyřešit.

Komentář k první linii

Buďte upřímní sami k sobě a uvidíte, že se všechno bude vyvíjet správným směrem.

(Mění se v 12. hexagram)

Komentář k druhé linii

Někdy se vám dostane odměny, i když jste neudělali nic pro to, abyste si ji zasloužili. Využijte toho.

(Mění se v 10. hexagram)

Komentář k třetí linii

Tato čára se nepochybně vztahuje k oblíbenému příběhu té doby, který byl upraven jako lidová říkanka varující proti nedbalosti a neopatrnosti. Problémy se mohou zpočátku jevit jako drobnosti, ale vy nesmíte čekat, až vám přerostou přes hlavu.

(Mění se v 13. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Převládá opodstatněný optimismus. Je to dobrý přístup k situaci, která se může zkomplikovat, aniž byste za to vy nesli vinu.

(Mění se v 42. hexagram)

Komentář k páté linii

Nemoc nebo jiné problémy, které jsou výsledkem vašeho nevhodného chování, nemůže vyléčit žádný lék, ale je třeba změnit své způsoby, zaměřit se na srdce a jednat vždy přiměřeně. Nejlepším lékem na všechny nemoci je radost ducha.

(Mění se v 21. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Jsou časy, kdy je nejlepší zůstat v klidu a nejednat. Jakákoliv činnost, třeba dobře míněná, by mohla přinést nečekané problémy a neštěstí.

(Mění se v 17. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved