Kniha proměn

 
 

27. hexagram


I (yi)  -   Potrava


yi - potrava gen - hora
zhen - hrom

nahoře

dole

ken  (gen)

čen  (zhen)

-   hora

-   hrom


Výrok

   Příznivá věštba.
   Potrava umožňuje pohyb.
   Přijímejte, co se nabízí.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Nevšímá si věštby prorocké želvy.
   Pohlédni na mě.
   Tvé čelisti přežvykují.
   Neštěstí.


Šestka na druhé pozici

   Plácnutí po tváři
   naruší životní energii.
   Pokračování přináší neštěstí.


Šestka na třetí pozici

   Nedostatečná výživa.
   Neštěstí.
   Neschopnost trvající deset let.
   Nic se tím nezíská.


Šestka na čtvrté pozici

   Tváře se vydouvají.
   Tygr hledí bystře a obezřetně.
   Divoká touha nezná hranic.
   Nedojde k úhoně.


Šestka na páté pozici

   Životní energie je obnovena.
   Přízeň štěstěny,
   ale není možné překonat veliký proud.


Devítka na vrcholu

   Pohlazení po tváři.
   Bezpečí v nebezpečí.
   Je příznivé překonat velký proud.
Komentář

Tento hexagram se skládá z dolního trigramu Hrom a horního trigramu Hora, což vytváří obraz připomínající ústa se zuby. Je to symbol čelistí, které zpracovávají potravu a z toho také pochází název hexagramu. Vyživování sebe samých je naší základní zodpovědností. Nejde tu jenom o potravu, kterou jíme, ale i o naše myšlenky a o to, jak se staráme o všechny oblasti našeho života. Přikládání příliš velké důležitosti tomu, co mají druzí, vede k sebelítosti a nespokojenosti. Závist se objevuje jako rozzuřený tygr, který je připraven ničit a zabíjet. Závist a lačnost končí neštěstím, ale zdravá touha, jež se stará jen o vlastní výživu, si zaslouží laskavé pohlazení po tváři.

Komentář k výroku

Pohled na to, jak jsou druzí dobře zajištěni, vyvolává touhu po vylepšení vlastní situace. Je to zdravý popud, ale jen do té doby, dokud jde skutečně jen o přiměřené zajištění životních potřeb. A ty neznamenají jen hmotnou potravu, ale je to i výživa v dalších rovinách života. Nezapomínejte na to!

Komentář k první linii

Nevnímáte skvělé jídlo na svém vlastním talíři, ale myslíte na to, co mají druzí. Taková závist přináší neštěstí.

(Mění se v 23. hexagram)

Komentář k druhé linii

Touha po dalším jídle, přestože jste už sytí, přináší strast.

(Mění se v 41. hexagram)

Komentář k třetí linii

Ostré výtky způsobily stagnaci ve vašem životě. Zanedbávání duchovní i fyzické stránky způsobilo, že nejste schopni jednat.

(Mění se v 22. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Neovládaná žádostivost, ač je třeba i pochopitelná, začíná být nebezpečná. (Věta o hledícím tygrovi se stala oblíbenou metaforou pro zobrazení výbojné země pozorující svého slabého souseda a rozhodující se, kdy se stane snadnou kořistí.)

(Mění se v 21. hexagram)

Komentář k páté linii

Únava se dá vyléčit odpočinkem, klidem a vhodnou stravou. Nic nepřehánějte. Vytvořte si bezpečnou základnu a načerpejte nové síly.

(Mění se v 42. hexagram)

Komentář k vrchní linii

I když máte vše, co potřebujete, nemusí vám to přinést uspokojení. Pozorujte vývoj situace a její důsledky. Uvědomte si to a pak se dokážete vypořádat i s nejtěžšími úkoly.

(Mění se v 24. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved