Kniha proměn

 
 

23. hexagram


Po (bo)  -   Osvobození


bo - osvobození gen - hora
kun - země

nahoře

dole

ken  (gen)

kchun  (kun)

-   hora

-   země


Výrok

   Nikam se nevydávejte.

Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Uříznutí nohou postele.
   Věštba je znepokojivá.


Šestka na druhé pozici

   Uříznutí nohou postele.
   Zjednodušení.
   Nepříznivá věštba.


Šestka na třetí pozici

   Odstranění.
   Vše je v pořádku.


Šestka na čtvrté pozici

   Odstranění.
   Vše je v pořádku.


Šestka na páté pozici

   Odstranění pokrývky postele.
   Neštěstí.


Devítka na vrcholu

   Zralé ovoce, které nikdo nejí.
   Vznešený člověk tím získává.
   Obyčejný člověk přichází o doškovou střechu.
Komentář

Tento hexagram spojuje trigramy Země a Hora, což by vypadlo jako vhodné spojení, ale je tu základní slabina, protože pět spodních jinů oslabuje jednu jangovou čáru nahoře. Je to tedy symbolické varování před tím, že i když si myslíme, že situace má pevný základ, může to být naopak a my zjistíme, že je třeba celou ji změnit, jinak v ní budeme uvězněni a těžko se dostaneme ven. To je také vystiženo v původním znaku hexagramu, který znamená "osvobození sebe samého". K tomu tu symbolicky slouží nůž, kterým se odřezává vše přebytečné a mohou se s ním přeříznout i pouta.

Komentář k výroku

Poselství je zjevné - najděte svou pravou přirozenou podstatu a zkoumejte i podstatu všech věcí, jevů, ostatních lidí. Pak zjistíte, že i to, co vám připadá stabilní, pevní a neměnné jako hora, je možné změnit. Prostě to odřízněte a tím se osvobodíte.

Komentář k první linii

Nepouštějte se do akce, pokud jste ji pořádně neprozkoumali. Musíte stát na pevných základech a vyžádat si rady od zkušených lidí. Pokud rada nabádá k obezřetnosti, poslechněte ji.

(Mění se v 27. hexagram)

Komentář k druhé linii

Prozkoumejte celou situaci velmi kriticky a hledejte radu zkušených a moudrých. Nevyrážejte vpřed bez důkladné přípravy.

(Mění se v 4. hexagram)

Komentář k třetí linii

Rázně odřízněte všechny překážky a zkoumejte podstatu věci. Tak zjistíte, kudy dál.

(Mění se v 52. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Dejte pozor na to, abyste se do situace neponořili natolik, že ji svým hloubáním a rozebíráním můžete nakonec zničit. Chce to jistou dávku nadhledu a lehkosti.

(Mění se v 35. hexagram)

Komentář k páté linii

Tato čára se vztahuje k hornímu jangu. Jednejte diplomaticky a obezřetně hledejte pomoc. Dostane se vám jí z vyšších míst.

(Mění se v 20. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Zajistili jste si podporu, ale teď už záleží jen na vás, jestli budete schopni vidět věci z celkového pohledu, nebo zda soustředěním se na nepodstatné maličkosti nezničíte i své vlastní útočiště.

(Mění se v 2. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved