Kniha proměn

 
 

4. hexagram


Meng (meng)  -   Zrání


meng - zrání gen - hora
kan - voda

nahoře

dole

ken  (gen)

kchan  (kan)

-   hora

-   voda


Výrok

   Zrání a dospívání.
   Nebyl jsem to já, kdo vyhledal nezkušeného.
   To on vyhledal mne.
   Zeptá-li se poprvé,
   rád odpovím.
   Ptát se mě třikrát je však neslušné,
   a proto neodpovím.
   Dobrá věštba.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Proud je čirý.
   Usměrnění nezkušeného nadšení.
   Dobré znamení pro odsouzence.
   Sundali mu pouta,
   ale přesto jde nejistě.


Devítka na druhé pozici

   Učte nezkušené a najdete štěstí.
   Mít rodinu, hodnou ženu
   a syny je štěstí.


Šestka na třetí pozici

   Neber si tu dívku.
   Vidí jen majetek
   a nevidí muže.


Šestka na čtvrté pozici

   Zajat a oslepen.
   Obtížná situace


Šestka na páté pozici

   Jedná jako dítě.
   Všechno půjde dobře.


Devítka na vrcholu

   Zaútočení jako obrana.
   Není vhodné pro lupiče.
   Je vhodné proti lupičům.
Komentář

Tento hexagram, tvořený trigramy Hrom a Voda, je vyjádřen čínským znakem, který značí nejen zrání, dozrávání, vyspívání, ale má i další významy. Mluví se v něm také o dětské naivitě, nevědomosti a nevinnosti. Znak znamená navíc také dům s výhonky, které ho obrůstají. Celkově hexagram vyjadřuje stav vzdělávání, ale ještě nepojednává o dosažení vzdělanosti. Radí nám, abychom vyhledali radu někoho moudrého, abychom byli trpěliví a věřili ve vlastní poznání. Není dobré jednat ukvapeně a zbrkle. Nezbývá než jít dál, být vytrvalí, přijímat rady, které nám nabízí orákulum, a zamýšlet se nad nimi.

Komentář k výroku

Zrání vyjadřuje to, že nemáte ještě dostatek zkušeností, a proto nevidíte situace takové, jaké skutečně jsou. Nezkušenost může přinést jen zbytečné problémy. Je proto velmi důležité vyžádat si radu od zkušenějších. Mějte však na paměti, že neustálé vyptávání nevede k ničemu a nakonec byste byli stejně odmítnuti. Vyslechněte dobře míněnou radu jednou a pak už je na vás, abyste o ní do hloubky přemýšlel a tím sami vyzrávali.

Komentář k první linii

Překážky postupně mizí. Jste vysvobozeni z vězení nevědomosti. Přesto stále ještě přetrvávají určité obtíže, a proto zatím nebudete schopni jednat naplno.

(Mění se v 41. hexagram)

Komentář k druhé linii

Bylo by dobré sjednat si pomoc zkušeného člověka při vykonávání každodenních povinností. Velmi to prospěje vám samým i vaší rodině.

(Mění se v 23. hexagram)

Komentář k třetí linii

Spojili jste se s přízemním a nedůvěryhodným člověkem. Takový vztah dál nerozvíjejte a snažte se ho co nejrychleji ukončit.

(Mění se v 18. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Nedostatek pozornosti vás může dovést do těžko řešitelných situací. Buďte opatrní při všem, co děláte.

(Mění se v 64. hexagram)

Komentář k páté linii

Nevšímání si toho, co se děje vás kolem, může být občas půvabné ve své nevinnosti.

(Mění se v 59. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Někdy je nezbytné v sebeobraně udeřit, ale agresivní jednání proti slabším je nepřípustné. Velké plány zatím nejsou uskutečnitelné.

(Mění se v 7. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved