Kniha proměn

 
 

35. hexagram


Ťin (jin)  -   Rozvoj


jin - rozvoj li - oheň
kun - země

nahoře

dole

li  (li)

kchun  (kun)

-   oheň

-   země


Výrok

   Vznešený člověk vítězí.
   Dostává darem koně,
   kteří mu dají tři hříbata v jednom dni.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Postupující, dobývající.
   Dobré znamení.
   Otevřete svou mysl
   s důvěrou a lítost zmizí.


Šestka na druhé pozici

   Postupující, hrozící.
   Dobré znamení.
   Dostane se mu velké ochrany
   a požehnání od matky královny.


Šestka na třetí pozici

   Souhlas lidu.
   Lítost mizí.


Devítka na čtvrté pozici

   Postupuje jako myš.
   Znamení nebezpečí.


Šestka na páté pozici

   Lítost mizí.
   Co je ztraceno, bude znovu získáno.
   Žádný strach, je příznivé vyrazit.
   Nic nestojí v cestě.


Devítka na vrcholu

   Přední oddíl postupuje,
   aby obsadil město.
   Hrozivé, ale bezpečné.
   Bezúhonné, ale nesmyslné.
Komentář

Tento hexagram tvoří nahoře trigram Oheň a dole trigram Země, což symbolicky vyjadřuje východ slunce nad zemí. Je to vzestup a rozmach, ale zároveň je v tomto hexagramu obsaženo i to, že slunce večer zapadá a stejně tak mizí přízeň štěstěny. Je to velmi silný námět k zamyšlení, který je obrazně vyjádřen domácími zvířaty, vysoce postavenými lidmi, ale i prostými vojáky a rolníky. Život má mnoho stránek a jeho cesty jsou velmi proměnlivé. Vždy je tu však nějaký rozvoj, který nás posouvá vpřed, a je dobré s radostí přijímat to, co je příjemné, a poučit se z nesnází. Rozvoj je také výrazně spjat s mocí, která nesmí být zneužívána, ale musí napomáhat rozkvětu a prosperitě celé země. Pokud vládce jedná dobře, jsou spokojeni všichni. To platí nejen o společnosti, ale také o osobním životě. Čiňte správná rozhodnutí a sklidíte za to pochvalu a odměnu.

Komentář k výroku

Je to příznivý hexagram, který v sobě však obsahuje nejen rozvoj, ale i zánik, věčnou proměnu jinu a jangu. Takový je život a my ho musíme přijímat se všemi světlými i stinnými stránkami. Prozatím se radujte z úspěchů, ale současně sbírejte síly pro dobu, kdy je budete potřebovat.

Komentář k první linii

Rozvoj a zánik jsou dvě strany jedné mince. Buďte otevření a jednejte upřímně. Nemějte obavy a důvěřujte v přízeň osudu.

(Mění se v 21. hexagram)

Komentář k druhé linii

Chvíli jste dole, a pak zas nahoře. Naučte se naslouchat hlasu moudré ženy.

(Mění se v 64. hexagram)

Komentář k třetí linii

Důvěřujte sobě i druhým a vaše problémy velmi rychle zmizí.

(Mění se v 56. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Vaše problémy jsou stále větší a větší. Postupujte opatrně a poraďte se se zkušenějšími.

(Mění se v 23. hexagram)

Komentář k páté linii

Vše je v pořádku, není co dodat.

(Mění se v 12. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Možná máte pocit, že je vhodné jednat tvrdě a podniknout drastická opatření, ale není tomu tak. Řešte situaci citlivě a jen tím získáte.

(Mění se v 16. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved