Kniha proměn

 
 

2. hexagram


Kchun   -  Země


Qian - Čchien Qian - Nebe
Qian - Nebe

nahoře

dole

kchun  (kun)

kchun  (kun)

-   země

-   země


Výrok

   Znamení velkého obětování.
   Vznešený člověk někam jde.
   Zpočátku bloudí,
   ale nakonec najde ochránce.
   Příznivé pro klisnu.
   Vše se vyvíjí dobře.
   Je dobré vydat se na jihozápad,
   kde najdeme přítele.
   Na severovýchodě přítele ztratíme.
   Dobrá věštba.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Putování v zimě.
   Všude kolem mráz.
   Přichází krutá zima.


Šestka na druhé pozici

   Přímé jednání.
   I když mohou být znamení různá,
   překážky se neobjeví.


Šestka na třetí pozici

   Porážka Šangů.
   Něco je možno uskutečnit.
   Budete-li sloužit králi,
   nebudete z toho mít prospěch,
   ale konec bude dobrý.


Šestka na čtvrté pozici

       Zavázaný pytel.
   Ani pohana, ani pochvala.


Šestka na páté pozici

   Žlutý šat.
   Velmi příznivé znamení.


Šestka na vrcholu

   Draci svádějí bitvu.
   Jejich krev je černá a žlutá.


Dynamická čára

   Trvalá spokojenost.Komentář

V tomto hexagramu, tvořeném zdvojením trigramu Země, vyjadřuje čirý jin vše vyživující, odpouštějící a přijímající. Z jinu pochází síla země, která stoupá do nebe, zatímco nebe může jen sestoupit k zemi. Země je sice proměnlivě přizpůsobivá, ale výsledkem toho je vše, co vzniká. Vítězí svou citlivostí a symbolicky je vyjádřena obrazem zdravé klisny. Celkově je čirý jin znamením míru a klidu. Jin je zdrženlivý a složitý a stojí zde v protikladu k čirosti a jasnosti jangu.

Komentář k výroku

Lidé přijímají jinovou energie a ta je dále formuje, takže jsou schopni se přizpůsobovat novým situacím. Mudrci říkají, že je třeba jednat skromně, přizpůsobivě, ale pro člověka žijícího ve vnějším světě to není snadné. Proto je třeba navrátit se ke své původní podstatě, chovat se přirozeně a naslouchat moudrým radám. Jen tak dokážete dosáhnout své vlastní pevné přizpůsobivosti.

Komentář k první linii

Nepodceňujte dobře míněná varování, protože se na obzoru rýsujou horší časy.

(Mění se v 24. hexagram)

Komentář k druhé linii

Vše je vyrovnané a v pořádku, a proto můžete dosáhnout toho, co jste si v hloubi srdce předsevzali.

(Mění se v 7. hexagram)

Komentář k třetí linii

Dosáhnout se dá i zdánlivě nemožného. Nečekejte však, že vše se vyřeší hned, ale buďte trpěliví.

(Mění se v 15. hexagram)

Komentář k čtvrté linii Jin není tak aktivní jako jang. Vyčkává v bezpečí a tím na sebe nepřivolá žádné neštěstí.

(Mění se v 16. hexagram)

Komentář k páté linii

Oděv ukazuje pozici člověka, který ho nosí. Dostane se vám ocenění.

(Mění se v 8. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Síla jinu dosáhla svého vrcholu a nyní musí uvolnit cestu jangu, který se ujímá vlády. Je třeba jednat vyrovnaně, klidně a přirozeně. Obnovte své sily a vše půjde dobře.

(Mění se v 23. hexagram)

Komentář k Dynamické linii

Čirý jin se převrácením mění na čirý jang. Je to naprostý obrat situace a dá se očekávat oživení a obnova. Čirý jang si je vědom své podstaty a přebírá moc graciézně a s požehnáním. Dynamická čára je v tomto případě symbolickým vyjádřením nových začátků a rozvoje energie.

(Mění se v 1. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved