Kniha proměn

 
 

52. hexagram


Ken (gen)  -   Hora


gen - hora gen - hora
gen - hora

nahoře

dole

ken  (gen)

ken  (gen)

-   hora

-   hora


Výrok

   Napřímená záda.
   Vchází do dvora,
   ale nikdo ho nevidí.
   To není nic zlého.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Zpevnění nohou.
   Žádné nemoci.
   Trvale dobré znamení.


Šestka na druhé pozici

   Zpevnění lýtek.
   Nemůže přátelům pomoci
   a je tím zneklidněn.


Devítka na třetí pozici

   Zpevnění pasu.
   Meditování o podstatě.
   Bolí ho páteř
   a srdce plane vzrušením.


Šestka na čtvrté pozici

   Zpevnění těla.
   Vše je v pořádku.


Šestka na páté pozici

   Zpevnění úst.
   Mluví moudře
   a lítost mizí.


Devítka na vrcholu

   Pevnost a jednota.
   Veliké štěstí.Komentář

Hexagram tvoří dvojené trigramy Hora. Ta v Číně symbolizuje místo setkání se s božskou silou a otevření vlastního nitra. Je to místo meditace a přijímání nadpozemských sil. A vzhledem k původu textu je jistě i spojeno s dávnými šamanskými praktikami. Je to velmi silné, významné znamení a celý hexagram klade velký důraz na zaměření se na duchovní rozvoj a klidné pozorování světského dění kolem nás. Jasně ukazuje, co je podstatné a co je pomíjivé a nedůležité. Hora člověka fascinuje i svou velikostí, stabilitou a je symbolem čehosi tajemného. Nabádá nás ale i k aktivitě a k tomu, abychom ji zdolali. Jakmile se však dostaneme až na vrchol, nastane čas k meditaci a ke vzdálení se od ruchu běžného života.

Komentář k výroku

Věnování pozornosti povrchním záležitostem vás může odvést od toho, co je v životě skutečně podstatné. Nedejte se zlákat pozlátkem nepotřebných věcí, ale zaměřte se na svou pravou podstatu, která vám ukáže správnou cestu.

Komentář k první linii

Meditujte. Je před vámi nový začátek, který je velmi slibný a přinese vám trvalé a velké štěstí.

(Mění se v 22. hexagram)

Komentář k druhé linii

Učinili jste určitý pokrok, ale není tak velký, aby vás mohl uspokojit. Zaměřte se do svého nitra a naleznete mnohem větší bohatství.

(Mění se v 18. hexagram)

Komentář k třetí linii

Zcela opustit běžný život a usilovně se snažit o duchovní život je nebezpečné. Je to extrém, který nepřinese užitek. Vše má být v rovnováze. Jen tak pomůžete sami sobě a můžete působit i na druhé.

(Mění se v 23. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Meditujte. Buďte v klidu, pozorujte a nic neuspěchejte. Vše přijde samo.

(Mění se v 56. hexagram)

Komentář k páté linii

Dávejte pozor na to, co říkáte a komu to říkáte.

(Mění se v 53. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Buďte vyrovnaní, klidní, naslouchejte okolí a jednejte v souladu se svými zásadami. Vyplatí se vám to.

(Mění se v 15. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved