Kniha proměn

 
 

12. hexagram


Pchi (pi)  -   Překážka


pi - překážka qian - nebe
kun - země

nahoře

dole

čchien  (qian)

kchun   (kun)

-   nebe

-   země


Výrok

   V cestě stojí špatní lidé.
   Ušlechtilý člověk nic nezmůže.
   Dobré se obrací ve zlé.
   Velká ztráta, malý zisk.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Trháte stéblo trávy
   a vytrhnete celé drny.
   Příznivá věštba pro toho, kdo obětuje.


Šestka na druhé pozici

   Obětina je zabalena do palmových listů.
   Dobré znamení pro obyčejné lidi.
   Nepříznivé pro vznešeného člověka.


Šestka na třetí pozici

   Maso je zabaleno do palmových listů.
   Nevhodná obětina.


Devítka na čtvrté pozici

   Ocenění a pozice.
   Obtíže mizí.
   Přízeň štěstěny a dlouhý život.


Devítka na páté pozici

   Klid a vyrovnanost
   i v obtížné situaci.
   Dobré znamení pro velkou osobnost.
   Připoutat se k morušovníku
   v případě zrady.


Devítka na vrcholu

   Překážka mizí.
   Radostné jásání.
Komentář

Obrácená pozice trigramů Nebe a Země symbolizuje narušení řádu přírody a přehrazení proudu energie. I takovém případě toho příliš nezmůže ani moudrý člověk. Velcí vládci jsou svrženi a nahoru se dostávají nehodní lidé. Ti jsou překážkou dalšího rozvoje a takovou situaci je třeba řešit. Překážkou je zde současně i váhání, zda se máme pohnout se kupředu, nebo setrvávat ve stagnujícím prostředí. Tento rozpor v nás probouzí nejistotu a často i zklamání a letargii. Může však probudit odvahu k překonání překážky. Předchází tomu poznání, že existuje propast mezi našim očekáváním a přímou realitou. Tento nesoulad má za následek buď frustraci, zlost a zoufalství, nebo smělé ambice a podněty k činnosti. To vše záleží jen na našem postoji. I-ťing nás upozorňuje na to, že vhodné jednání, zklidnění, meditace a pilná práce jsou nejlepší cestou k materiálnímu zabezpečení a duševní vyrovnanosti.

Komentář k výroku

Na vaší cestě jsou překážky. Vytvořili je lidé, kterým byste neměli důvěřovat. Situaci bedlivě prozkoumejte, zvažte jak pokračovat a nedejte se odradit. Postupně překážky odstraníte, když se vyrovnáte s tím, co bylo jejich příčinou.

Komentář k první linii

Využívání vhodných nástrojů a naslouchání radám moudrých a zkušených lidí vám umožní dokončit stanovený úkol.

(Mění se v 25. hexagram)

Komentář k druhé linii

Od různých lidí jsou vyžadovány různé věci. Záleží to na úrovni jejich vývoje. Více se očekává od pokročilejších, kteří se však nesmí nechat zmámit případnou chválou a musí dbát na to, aby svou práci vykonávali i nadále dobře a jednali s ostatními upřímně.

(Mění se v 6. hexagram)

Komentář k třetí linii

Balení masa do palmových listů není vhodné při oficiálních příležitostech, ale je to výborný způsob každodenní přípravy jídla. Mějte na paměti, že každá situace chce své, a proto jednejte přiměřeně a s ohledem na to, co se od vás očekává.

(Mění se v 33. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Jakmile překážky zmizí, čekají vás pocty, moc, zdraví a dlouhý život.

(Mění se v 20. hexagram)

Komentář k páté linii

Morušovník patří mezi tradiční hodnoty Číny. Vyznávání takových ctností, jako je skromnost, vytrvalost a upřímnost, vám umožní jak překonat překážky vytvořené druhými, tak i zbavit se vlastních obav z nezdaru.

(Mění se v 35. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Současné překážky budou už brzy odstraněny. Užijte si příjemné chvíle radosti z vítězství, ale mějte na paměti, že vše je proměnlivé.

(Mění se v 45. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved