Kniha proměn

 
 

33. hexagram


Tun (dun)  -   Odmítnutí


dun - odmítnutí qian - nebe
gen - hora

nahoře

dole

čchien  (qian)

ken  (gen)

-   nebe

-   hora


Výrok

   Odmítnutí obětiny.
   Věštba příliš neslibuje.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Ocásek je skryt.
   Nebezpečí.
   Nikam nechoďte.


Šestka na druhé pozici

   Uvázáno buvolí kůží.
   Nemůže se vyprostit.
   Pusťte ho.


Devítka na třetí pozici

   Uvázán a ukryt.
   Problémy a nemoci.
   Najměte sluhy.


Devítka na čtvrté pozici

   Šunka jako dar.*
   Příznivé znamení pro ušlechtilého člověka,
   ale ne pro prostý lid.


Devítka na páté pozici

   Je dobře ukryt.
   Příznivé znamení.


Devítka na vrcholu

   Skrývaná síla a moc
   přináší výhody.
Komentář

Trigramy v tomto hexagramu jsou Nebe nahoře a Hora dole. Symbolizují člověka, který se otáčí zády k tomu, na co by měl reagovat. Jako by se na horském vrcholu obracel k nebi a odvracel od hory. Zároveň hexagram mluví o někom, kdo provádí obřad, přináší obětiny, ale namísto aby je nabídl, ukrývá je. Nedočká se tak přízně nebes a nemůže příliš mnoho očekávat. Na druhé straně ten, kdo hledá skutečné pochopení, vystupuje na horu proto, aby se spojil s nebem. To symbolizuje vzdálení se do davu, což znamená rozjímání, meditaci a náklonnost nebes.

Komentář k výroku

V životě je nutné všechno rozvážně hodnotit a něco přijmout a něco odmítnout. Záleží to na stupni vyspělosti jedince a na jeho schopnosti činit správná rozhodnutí. Pokud začneme jednat, je dobré postupovat rozvážně, nezneužívat své postavení a nepřijímat věci, o kterých nejsme vnitřně přesvědčeni.

Komentář k první linii

Jednejte s rozvahou a setrvejte tam, kde jste.

(Mění se v 13. hexagram)

Komentář k druhé linii

Máte ve svých rukou moc a autoritu. Využívejte tyto dary rozumně a k prospěchu ostatních.

(Mění se v 44. hexagram)

Komentář k třetí linii

Navenek se může zdát, že je všechno v pořádku, ale je tu vnitřní nemoc, kterou už není dál možné skrývat. Nepodceňujte to a věnujte se věcem, které jinak přehlížíte.

(Mění se v 12. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Obyčejný člověk se svými úspěchy vychloubá, ale moudrý člověk je ticho a o svých činech nemluví.

(Mění se v 53. hexagram)

Komentář k páté linii

Skromnost přináší odměnu. Buďte sami sebou a nedejte se zlákat vidinami.

(Mění se v 56. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Skromný člověk skrývá své úspěchy a nevystavuje bohatství své osobnosti na odiv. Dostane se mu však mnohem větší odměny, než tomu, kdo se chvástá a vychloubá.

(Mění se v 31. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved