Kniha proměn

 
 

45. hexagram


Cchuej (cui)  -   Shromáždění


cui - shromáždění dui - jezero
kun - země

nahoře

dole

tuej  (dui)

kchun  (kun)

-   jezero

-   země


Výrok

   Znamení obětování.
   Král přichází do chrámu předků.
   Je dobré potkat velkou osobnost.
   Znamení obětování.
   Je dobré nabídnout zvířecí obětiny.
   Vydejte se na cestu.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Upřímnost vyvolá chaos,
   lidé se shromáždí.
   Hlasitý pláč,
   Objetí vyvolá smích.
   Není se čeho bát.


Šestka na druhé pozici

   Trvalá pohoda. Žádné problémy.
   Je-li letní obětina nabízena upřímně,
   přinese jen vše dobré.


Šestka na třetí pozici

   Vzdychá a naříká,
   že nemá štěstí.
   Nic tím nezíská.
   Postup nepřinese neštěstí,
   jen drobné rozpaky.


Devítka na čtvrté pozici

   Velké štěstí. Žádné problémy.

Devítka na páté pozici

   Shromažďování se na vhodném místě.
   Není to chyba.
   Ztrácíte-li víru,
   poraďte se s orákulem
   a smutek zmizí.


Šestka na vrcholu

   Pláč a vzdechy.
   Nic zlého se ale nestane.Komentář

Trigram Jezero nahoře a trigram Země dole tvoří hexagram, který symbolicky vyjadřuje nehybnou nahromaděnou vodu, kterou podporuje země. Je to jakési shromáždění, které má požehnání nebes a je tudíž příznivé. Nabádá nás k provádění obětin, kterými si získáme přízeň nebes, a také k tomu, abychom bedlivě naslouchali jejich odezvě na naše konání. Shromáždění znamená přítomnost více účastníků, a proto je nutné nebrat ohledy jen na sebe, ale pozorně si dívat kolem. Tento hexagram pojednává o nabízení, rozdávání, podílení se a o přijímání rad.

Komentář k výroku

Toto je celkově velmi dobrý hexagram vyjadřující symbolicky obřady obětování. Nebes je nakloněno velkým činům a nic nestojí v cestě. Musíme se však uvědomit, že je dílem mnoha lidí a nejde tu jenom o nás. Sobecké a bezohledné chování by mělo špatné důsledky.

Komentář k první linii

Jednáte upřímně, ale jen to nestačí. Musíte projevit i svou lidskost, jinak nemají vaše plány naději na úspěch.

(Mění se v 17. hexagram)

Komentář k druhé linii

Otevřete se okolí a zajistěte si podporu, kterou budete velmi potřebovat.

(Mění se v 47. hexagram)

Komentář k třetí linii

V životě nastává i období smutku a nečinnosti. Nesnažte se to násilím potlačit, zklidněte se, meditujte a nabírejte síly. Vyčkejte na vhodnější chvíli a až pak začněte jednat.

(Mění se v 31. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Vše je v pořádku, není co dodat.

(Mění se v 8. hexagram)

Komentář k páté linii

Nemáte dost víry v sebe samé. Přitom místo a načasování jsou zcela v pořádku a vy stejně budete muset udělat, co musíte udělat. Jděte do svého nitra, naslouchejte srdci a relaxujte.

(Mění se v 16. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Není to zrovna radostná doba, ale všechno je tak, jak má být. Překonáte to a nebe se zase rozjasní. Nepropadejte smutku.

(Mění se v 12. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved