Kniha proměn

 
 

6. hexagram


Sung (song)  -   Spor


qian - nebe qian - nebe
kan - voda

nahoře

dole

čchien  (qian)

kchan  (kan)

-   nebe

-   voda


Výrok

   Trest se odkládá.
   Opatrnost.
   Je dobré potkat velkou osobnost.
   Není příznivé překonat velký proud.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Práci je třeba dokončit.
   Pokárání je na místě.
   Všechno dopadne dobře.


Devítka na druhé pozici

   Hádáním se nic nezíská.
   Vrátil se domů.
   Mnoho lidí v jeho městě
   tak bylo ušetřeno škod.


Šestka na třetí pozici

   Dobrá vůle mizí.
   Raději zkoumejte cesty osudu.
   Nebezpečí, ale vše skončí dobře.
   Kdo slouží králi,
   ničeho byste nedosáhli.


Devítka na čtvrté pozici

   Odešel.
   Vrátil se, aby poslouchal zákony.
   Přijímá porážku.
   Může zůstat.


Devítka na páté pozici

   Soud končí dobře.

Devítka na vrcholu

   Zřejmě mu bude propůjčen čestný pás,
   který mu bude během jednoho rána třikrát odebrán.
Komentář

Trigramy Nebe a Voda nejdou příliš dohromady, protože Nebe se jako vládce snaží uplatňovat své zákony na něco tak nepolapitelného, jako je plynoucí voda. Znak označující hexagram znamená soudní rozepři a to se projevuje i v textu. Pomocí kompromisů se dá dojít dál, než neústupností. Soudce je tu tím, kdo o situaci moudře rozhoduje. V hexagramu se také objevují jisté narážky pocházející z dávného příběhu jednoho šlechtice, který byl u královského soudu obviněn z nesprávného jednání. Byl donucen z města odejít, znovu se vrátil a až tehdy, kdy uznal svou vinu, mohl zůstat. Celkové vyznění hexagramu tak symbolicky ukazuje, že je dobré jednat upřímně, dbát daných zákonů a nepodceňovat ani proměnlivost osudu. Pocty s sebou zároveň přinášejí pocit moci, který může člověka omámit natolik, že začne jednat nerozvážně a nevhodně. A to pak mívá za následek ponížení a potrestání. Přízeň osudu bývá navíc velmi vrtkavá. Někdy se můžeme snažit sebevíc, a přesto nám může odměna stejně proklouznout mezi prsty. Je dobré mít na paměti, že jsme vystaveni jak světlým, tak i temným stránkám života.

Komentář k výroku

Nyní je vhodná chvíle k tomu, abyste si vyžádali pomoc od moudrého člověka. Podpory se vám brzy dostane, ale zatím ještě není rozumné pouštět se do větší akce nebo dělat významná rozhodnutí. Situace stále ještě není zcela bezpečná. Trpělivě vyčkávejte a buďte opatrní.

Komentář k první linii

Tato čára znamená v podstatě soulad, dohodu, ale buďte stále ve střehu a nedovolte, aby nepodstatné maličkosti zakryly celkový pohled.

(Mění se v 10. hexagram)

Komentář k druhé linii

Když musíte čelit porážce, raději co nejrychleji ustupte a najděte si bezpečné místo, odkud můžete požádat o pomoc a podporu své přátele.

(Mění se v 12. hexagram)

Komentář k třetí linii

Tradiční hodnoty už nejsou uznávány tolik jako dřív a není příliš obvyklé jednat vznešeně a ušlechtile, ale opravdu je to ta nejlepší cesta.

(Mění se v 44. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Můžete svůj osud sami ovlivnit, ale jen do určité míry. Vzdejte úctu nebi a pokud nejste schopni situaci zvládnout, přestaňte se o to snažit a raději pozorujte, jak se bude sama vyvíjet.

(Mění se v 59. hexagram)

Komentář k páté linii

Tato čára je jako spravedlivý soudce, který svými výroky určuje vývoj případu a vlastním příkladem ukazuje, co je správné.

(Mění se v 64. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Úspěch může člověk vést k přílišné domýšlivosti. Přízeň osudu i mocných však bývá vrtkavá a je dobré mít na paměti, že pýcha předchází pád.

(Mění se v 47. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved