Kniha proměn

 
 

46. hexagram


Šeng (sheng)  -   Stoupání


sheng - stoupání kun - země
xun - vítr

nahoře

dole

kchun  (kun)

sun  (xun)

-   země

-   vítr


Výrok

   Znamení velkého obětování.
   Potkat velkou osobnost. Žádné obavy.
   Je příznivé vydat se na jih.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Významné povýšení.
   Velké štěstí.


Devítka na druhé pozici

   Je-li letní obětina nabízena upřímně,
   přinese jen vše dobré.


Devítka na třetí pozici

   Stoupání k městu na kopci.

Šestka na čtvrté pozici

   Král nabízí obětiny na hoře Čchi.
   Přízeň štěstěny.


Šestka na páté pozici

   Dobré znamení.
   Vaše kroky povedou vzhůru.


Šestka na vrcholu

   Stoupání v noci.
   Neúnavná snaha ponese plody.Komentář

Hexagram Stoupání tvoří nahoře trigram Země a dole trigram Vítr. Vítr vane po zemi a stoupá k nebi. Ten, kdo nabídne nebi vhodnou obětinu, začne stoupat vzhůru a dosáhne svého cíle. Úspěch se může dostavit v mnoha podobách, ale v tomto hexagramu je ho dosaženo díky vědomému a vytrvalému úsilí a pevné vůli. Stoupáme vzhůru krok za krokem, pracujeme ve dne, v noci, jsme vždy věrni svým cílům a naše činnost je nakonec korunována odměnou a uznáním.

Komentář k výroku

Možná bude nezbytné, abychom k dosažení svých cílů požádali o pomoc někoho vysoce postaveného, jehož odpověď bude příznivá. Zřejmě budete muset podniknou značně významné kroky, ale i ty budou velmi příznivé a přínosné.

Komentář k první linii

Vaším snahám se dostalo patřičné pozornosti a byly oceněny.

(Mění se v 11. hexagram)

Komentář k druhé linii

Prosby budou vyslyšeny jen tehdy, budou-li upřímné.

(Mění se v 15. hexagram)

Komentář k třetí linii

Vaše cíle jsou vysoké, ale dosažitelné. Nedejte se ale omámit neupřímnými lichotkami a jděte vlastní cestou.

(Mění se v 7. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Obětiny krále Wena potěšily nebesa a byly přijaty. Vykonejte, co považujete za správné a jednejte v souladu se svým srdcem.

(Mění se v 32. hexagram)

Komentář k páté linii

Učiníte výrazný pokrok, pokud vytrváte ve svém úsilí.

(Mění se v 48. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Doba je složitá, ale vy stejně jděte dál cestou, kterou považujete za správnou. Vytrvalá práce ve dne i v noci vám přinese odměnu.

(Mění se v 18. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved