Kniha proměn

 
 

7. hexagram


Š´ (shi)  -   Vojsko


š´ - vojsko kun - země
kan - voda

nahoře

dole

kchun  (kun)

kchan  (kan)

-   země

-   voda


Výrok

   Věštba zní - moudrý vůdce,
   Štěstí, vše bude dobré.
   Rozvaha a řád.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Vojsko potřebuje disciplínu,
   jinak bude poraženo,
   i když je dost silné.


Devítka na druhé pozici

   Rozumný vůdce.
   Vojákům se daří dobře.
   Klid a bezpečí.
   Král třikrát uděluje tituly.


Šestka na třetí pozici

   Vůdce vojska padl.
   Neštěstí.


Šestka na čtvrté pozici

   Vojsko ustupuje.
   Klid a bezpečí.


Šestka na páté pozici

   Lovení zvěře v polích.
   Přínos.
   Starší syn velí vojsku.
   Mladší syn není k ničemu.
   Nepříznivé znamení.


Šestka na vrcholu

   Mocný princ je vůdce.
   Zakládá království.
   Vybírá si vlivné rodiny,
   ale nepovyšuje se nad prosté lidi.
Komentář

Hexagram utváří dole trigram Voda a nahoře trigram Země. Objevuje se tu tak jen jedna plná čára, z níž celý hexagram čerpá sílu. Čínský znak označující tento hexagram znamená shromáždění lidí a vojenskou sílu, která hrála ve starobylé Číně v místních konfliktech obrovskou roli a umožnila střídání dynastií. Vítěz sice vždy prohlašoval, že uspěl díky přízni nebes, ale bez dostatečné vojenské podpory by nedosáhl ničeho. Nesmíme zapomínat, že I-ťing je orákulem vítězných Čouů, a proto se v něm zcela logicky objevuje i hexagram nazvaný Vojsko. Z příměru o vhodném postupu vojevůdce jasně vidíme, jak důležitý je výběr dobrého velitele, který se umí správně rozhodnout a získat si tím podporu ostatních.

Komentář k výroku

Tento hexagram je příznivou věštbou především pro osobu ve vedoucí pozici a zároveň zdůrazňuje nutnost obezřetného výběru velitele, který je schopen okamžitě a rozvážně jednat.

Komentář k první linii

Pouhá síla bez patřičného řádu nedovede osoby ve vedoucí pozici k vítězství.

(Mění se v 19. hexagram)

Komentář k druhé linii

V každém vojsku bývá dobré chování patřičně oceněno, ať už ve formě poct a řádů nebo získáním půdy a bohatství od krále.Tato čára je čarou velitelskou a rozhodující.

(Mění se v 2. hexagram)

Komentář k třetí linii

Nevybírejte si neschopného velitele. Najděte nového vůdce, který bude umět situaci vyřešit.

(Mění se v 46. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Soustřeďte své síly a zvolte si správnou taktiku. Teprve pak vyražte do boje.

(Mění se v 40. hexagram)

Komentář k páté linii

Nepřítel je připraven k ústupu, ale pozor - může to být past. Zřejmě zjistíte, že potřebujete zkušenějšího vůdce. Každý boj přináší úspěchy i prohry. Vítězství znamená zajatce, porážka znamená ztráty. Vojevůdce, který nebyl vybrán podle zásluh, ale jen z protekce, dovede vojsko k porážce.

(Mění se v 29. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Ti, kteří jsou obdařeni určitým talentem a jsou přirozeně vznešení, bývají předurčeni k vedoucím pozicím právě kvůli svým vzácným a neobyčejným schopnostem.

(Mění se v 4. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved