Kniha proměn

 
 

11. hexagram


Tchaj (tia)  -   Shovívavost


tia - shovívavost kun - země
qian - nebe

nahoře

dole

kchun   (kun)

čchien  (qian)

-   země

-   nebe


Výrok

   Příznivá obětina.
   Obyčejní lidé uvolňují
   své místo vznešeným.
   Dobré znamení.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Při krmení koně
   použijte stonky rákosí.
   Je vhodné postoupit.


Devítka na druhé pozici

   Přeplutí řeky v prázdné tykvi.
   Vezměte s sebou přátele.
   Lítost mizí.
   Uprostřed cesty budete odměněni.


Devítka na třetí pozici

   Na nížině je vršek.
   Co odchází, musí se vrátit.
   Nové potíže, ale nic zlého se nestane.
   Nemyslete na odplatu.
   Napijte se dobrého vína.


Šestka na čtvrté pozici

   Lehkovážný člověk přijde o majetek.
   Vinu za to nese soused.
   Taková je cena za bezstarostnost.


Šestka na páté pozici

   Císař dojednal sňatek své mladší sestry.
   Přineslo to požehnání.
   Velmi příznivé znamení.


Šestka na vrcholu

   Obranná zeď spadla do vodního příkopu.
   Svolejte vojsko.
   Varování.
   Znamení ohrožení.
Komentář

Spojení trigramů Nebe a Země s podstatou lidskosti je samotným základem čínské kosmologie. Hexagram složený z jinového a jangového trigramu vyjadřuje velkou příležitost pro ty, kteří vědí jak dosáhnout vyrovnanosti a jak využívat svou energii. Shovívavost je pak tou nejlepší cestou jak docílit spokojenosti a klidu ve vztazích. Přílišné posuzování druhých vede k novým touhám a nepokoji. Hexagram v čarách symbolicky ukazuje konflikt mezi Šangy, kteří byli u moci, a lidmi z dynastie Čou (tvůrci I-ťingu), kteří ji chtěli převzít. Celkově tak vyznívá jako ostré varování před přílišnou sebedůvěrou. Nabádá nás, abychom na jedné straně sice posilovali svou obranu, ale na straně druhé se shovívavostí usilovali o udržení klidu a míru. To vždy ovšem vyžaduje správné a dobře načasované jednání a udržování úzkého vztahu s přáteli. Je naprosto jasné, že v životě přicházejí i problémy, které nemůžeme podceňovat. Ty je třeba co nejdřív vyřešit a potom se v klidu radovat.

Komentář k výroku

K dosažení většího cíle bude třeba jistých menších obětí. Situace je celkově příznivá a vaše shovívané a příjemné jednání ponese už brzy plody.

Komentář k první linii

Dobře ochraňujte nástroje, které potřebujete k poznání a k dosažení svého cíle.

(Mění se v 46. hexagram)

Komentář k druhé linii

Ani v nebezpečných situacích nezapomínejte na přátele. Možná je budete později potřebovat a pokud je nebudete nyní opomíjet, bude vám jejich přítomnost a pomoc k velkému užitku.

(Mění se v 36. hexagram)

Komentář k třetí linii

Život přináší řadu nečekaných úskalí a stále jsou mnohé překážky, které je třeba překonat. Nemůžete očekávat, že vaše cesta bude pokračovat bez obtíží vpřed za všech okolností. Mohou vás potkat nezdary, ale váš úspěch je zaručen. Nejlepší je nezabývat se možnými problémy, ale pokračovat dál a užívat si dobrých stránek života i v zápase o překonání těch špatných.

(Mění se v 19. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Bezstarostnost a nesprávný úsudek mohou velmi snadno vést k pádu. Velmi opatrně zvažujte, komu můžete věřit, a to především ve finančních otázkách.

(Mění se v 34. hexagram)

Komentář k páté linii

Štěstí se na vás směje, hlavně v oblasti vztahů. Muž a žena by se měli doplňovat a plnit své role.

(Mění se v 5. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Nevyužívejte bortící se obrany svého nepřítele. Zdánlivě zmatená situace by mohla být past, do které nepřipraveni spadnete.

(Mění se v 26. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved