Kniha proměn

 
 

48. hexagram


Ťing (jing)  -   Studna


jing - studna kan - voda
xun - vítr

nahoře

dole

kchan  (kan)

sun  (xun)

-   voda

-   vítr


Výrok

   Všechno se mění, ale studna ne.
   Nic není ztraceno, nic není získáno.
   Když se příliš často čerpá voda,
   studna vysychá.
   Nové studny nejsou vykopány
   a vědra jsou rozbitá.
   Neštěstí.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Kalná studna, voda není vhodná k pití.
   Ve staré studni není žádný život.


Devítka na druhé pozici

   Ve studni jsou leklé ryby.
   Máte rozbité děravé vědro.
   Neštěstí.


Devítka na třetí pozici

   Studna je vyčištěna, ale nepoužívá se.
   Zarmucuje to mé srdce.
   Čerpejte z ní vodu
   k občerstvení krále.


Šestka na čtvrté pozici

   Studna je opravena.
   Bezpečí.


Devítka na páté pozici

   Studna je čistá jako chladivý pramen.
   Napijte se.


Šestka na vrcholu

   Studna má dost vody pro všechny.
   Nezakrývejte ji.
   Velké štěstí.Komentář

Dole je trigram Vítr a nahoře trigram Voda. Tématem celého hexagramu je vzájemný vztah mezi lidmi a přírodou. Studna je pro člověka zdrojem životodárné vody, z něhož může neustále čerpat. Generace přicházejí a odcházejí, všechny čerpají z téže studny a dostává se jim občerstvení ze stejného nevyčerpatelného zdroje životodárné vody. Studny jsou také významným bodem venkovského života a mocnou metaforou označující to, co je podstatné, nevyčerpatelné a neměnné v podmínkách lidského bytí. Tento hexagram nám připomíná, abychom pečovali o základní stránky svého života. Mluví však také o špatném chování člověka, který si studny neváží, nestará se o ni a ničí její vodu. Pokud však není schopen žít v souladu s přírodou, přijde o životodárný zdroj a je odsouzen k zániku.

Komentář k výroku

Jestliže se snažíte získat ze situace naprosto vše a vyčerpáte tím veškeré zdroje, pak si sami vytváříte nepříjemnosti a složité problémy. Jednejte proto uvážlivě, neustále své zdroje obnovujte a važte si jich. Pak je už jen na vás, jak jich využijete.

Komentář k první linii

Situace neponese plody a neposkytne občerstvení. Nevyvíjejte další úsilí.

(Mění se v 5. hexagram)

Komentář k druhé linii

To, co považujete za důležitý zdroj, je ohroženo. Opravte to a nic nepodceňujte. Mohlo by se vám to vymstít.

(Mění se v 39. hexagram)

Komentář k třetí linii

Máte nevyužité schopnosti a zdroje, které jsou na dosah a byly by velkým přínosem nejen pro vás, ale i pro ostatní. Potlačte svou lenost, přijměte nové zkušenosti a dosáhnete cíle.

(Mění se v 29. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Začíná proces obnovy. Je naprosto jasné, že na obzoru jsou příznivé věci.

(Mění se v 28. hexagram)

Komentář k páté linii

Můžete čerpat z těch nejlepších zdrojů, ale nejprve je třeba, abyste si to vůbec uvědomili. Situace je velmi nadějná. Využijte toho.

(Mění se v 46. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Využívejte toho, co nabízí příroda, a radujte se ze všeho, co vám dává. Nezískali jste to vlastním přičiněním, tak projevte vděčnost.

(Mění se v 57. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved