Kniha proměn

 
 

18. hexagram


Ku (gu)  -   Vyrovnání


gu - vyrovnání gen - hora
xun - vítr

nahoře

dole

ken  (gen)

sun  (xun)

-   hora

-   vítr


Výrok

   Znamení velkého obětování.
   Je příznivé překonat veliký proud.
   Tři dny před začátkem,
   tři dny po začátku.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Přebírá povinnosti svého otce.
   Díky synovi je otec v klidu.
   I přes mnohá nebezpečí vše skončí dobře.


Devítka na druhé pozici

   Přebírá povinnosti své matky.
   Nevhodné jednání.


Devítka na třetí pozici

   Přebírá povinnosti svého otce.
   Objeví se menší lítost,
   ale žádné velké chyby.


Šestka na čtvrté pozici

   Narušuje povinnosti svého otce.
   Ten to vidí a cítí trpkost.


Šestka na páté pozici

   Přebírá povinnosti svého otce.
   Dostaví se uznání a sláva.


Devítka na vrcholu

   Neposluhujte mocným.
   Uchovávejte si vznešené cíle.Komentář

Tento hexagramu tvoří trigramy Vítr a Hora. Je to nepříznivý hexagram, protože vítr narušuje strukturu hory a proniká vším. Dále také zobrazuje věčný boj mezi otcem a synem, tradicí a inovací, mezi starým a novým řádem. Je to okamžik vyrovnání se s tím, že něco starého odchází a něco nového nastupuje. Právě vyrovnání se s touto situací je nezbytným předpokladem k vyřešení vzniklého napětí a slouží jako prostředník, v němž je konflikt odstraněn. Je třeba, aby se otec vyrovnal s tím, že syn dospěl a přebírá jeho povinnosti. I-ťing nám radí, abychom konflikty řešili dohodou. Ta však musí být přínosem pro obě strany a nesmí nikoho ponížit, ani vyvyšovat. To platí nejen v rodině, ale ve všech společenských vztazích.

Komentář k výroku

Je příznivá doba k vyrovnání se s nově vzniklou situací. Můžeme se pustit do nové akce, ale rozhodující je správné načasování a stanovení si vhodného cíle již na samém začátku. Tato situace však může nastat až po překonání ztrát a rozkladu.

Komentář k první linii

Otec chce, aby syn kráčel v jeho stopách. Dává mu to pocit nesmrtelnosti. Situace však není jednoduchá a vyžaduje si nastolení určitého řádu, aby se neobjevilo zbytečné soupeření o moc.

(Mění se v 26. hexagram)

Komentář k druhé linii

Neschopnost vyrovnat se s novou situací je odrazem stagnace a pasivity vaší osobnosti. Takový přístup vám nedovolí, abyste mohli plně vyjádřit své schopnosti.

(Mění se v 52. hexagram)

Komentář k třetí linii

Konzervativní přístup poskytuje v této chvíli nejlepší ochranu před chybami, přestože můžete mít pocit neúplného naplnění.

(Mění se v 4. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Popírání vašeho opravdového nadání vyvolává nesoulad v rodině. Nic neočekávejte, vyrovnejte se s minulostí a zkuste začít znovu.

(Mění se v 50. hexagram)

Komentář k páté linii

Musíte se vyrovnat s minulostí. Až potom dokážete být šťastni. Tenhle krok musíte učinit jako první.

(Mění se v 57. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Je důležité udržovat své vlastní měřítko hodnot i během začátku nové činnosti a nedat se svést z cesty. Nebojte se mocných a odolávejte tlakům shůry.

(Mění se v 46. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved