Kniha proměn

 
 

64. hexagram


Wej ťi (wei ji)  -   Nedokončení


wei ji - nedokončení li - oheň
kan - voda

nahoře

dole

li  (li)

kchan  (kan)

-   oheň

-   voda


Výrok

   Znamení obětování.
   Mladá liška se brodí mělčinou.
   Namočí si ocas.
   Nic se nedaří.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Ocas je mokrý.
   Smutek.


Devítka na druhé pozici

   Pozvedl svůj šat.
   Dobré znamení.


Šestka na třetí pozici

   Ještě není na druhé straně.
   Není dobré útočit.
   Je dobré překonat proud.


Devítka na čtvrté pozici

   Dobré znamení. Lítost mizí.
   Čen vyrazil proti Zemi duchů.
   Po třech letech byl odměněn
   ve Velkém království.


Šestka na páté pozici

   Dobrá věštba. Lítost mizí.
   Vznešený člověk všechny získává
   svou upřímností.


Devítka na vrcholu

   Plni sebedůvěry
   pijí a hodují.
   To je dobré.
   Nechal se strhnout
   a namočil si hlavu.
   Nedosáhl svého cíle.Komentář

Tento hexagram tvoří dole trigram Voda a nahoře trigram Oheň. Dva čínské znaky v názvu tohoto hexagramu doslovně znamenají "ještě není přes (proud řeky)". Celý cyklus hexagramů tak nekončí slovy o dokončení, ale uvádí nás na začátek nové cesty. Varuje před přílišnou sebedůvěrou a využívá k tomu podobenství o mladé lišce (moudrá stará liška je symbolem velké bdělosti). Nerozvážné vrhání se do činností a plánování na příliš dlouhou dobu dopředu nemusí dopadnout tak, jak si představujeme a mohlo by nám ještě ublížit. I-ťing nás upozorňuje, že všechno je proměnlivé a každá situace má svůj další vývoj. Takže i když je to jeho poslední hexagram, nemluví je zde o konci, ale o novém začátku.

Komentář k výroku

Všechno vyžaduje určitou dávku střízlivosti. Nechovejte se jako mladá liška, protože přehnané sebevědomí a nadřazené chování končí frustrací a ponížením. Není výhodné vydávat se vpřed, když k tomu není ta správná chvíle.

Komentář k první linii

Situace se vám začíná vymykat z rukou. Uvědomte si to a radši nepokračujte.

(Mění se v 38. hexagram)

Komentář k druhé linii

Provedení menších bezpečnostních opatření vás ochrání před většími chybami. Jednejte uvážlivě a všechno dokážete vyřešit.

(Mění se v 35. hexagram)

Komentář k třetí linii

Dokončete, co jste začali. Až potom můžete začít předkládat nové plány.

(Mění se v 50. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Situace je značně nepřehledná, což vás zneklidňuje. Donutí vás to však k důkladnému zamyšlení, což bude ku prospěchu všech.

(Mění se v 4. hexagram)

Komentář k páté linii

Jednejte moudře a upřímně. Doba je vhodná a přítomný okamžik je vám příznivý. Splaťte své dluhy, zapomeňte na minulost a dívejte se kupředu.

(Mění se v 6. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Nedejte se omámit úspěchem a mocí. Dopustili byste se pak chybných kroků, které by mohly zničit vše, čeho jste dosáhli.

(Mění se v 40. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved