Kniha proměn

 
 

22. hexagram


Pi (bi)  -   Zdobení


bi - zdobení gen - hora
li - oheň

nahoře

dole

ken  (gen)

li  (li)

-   hora

-   oheň


Výrok

   Zdobení chrámu obětinami.
   Je možnost vydat se na cestu.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Zdobení nohou.
   Vystoupit z vozu a jít pěšky.


Šestka na druhé pozici

   Zdobení vousů.

Devítka na třetí pozici

   Husté vousy
   pokryté rosou.
   Trvale dobré znamení.


Šestka na čtvrté pozici

   Pestrost i bělost, rychlí koně
   ozdobení bažantím peřím
   Nejsou to lupiči, jen unášejí nevěstu.


Šestka na páté pozici

   Celá zahrada je vyzdobená.
   Nejsou tu dary, které by stály za řeč,
   ale jsou zabaleny v bílém hedvábí.
   Rozpaky, ale vše skončí dobře.


Devítka na vrcholu

   Zdobení bílého šatu.
   Vše v pořádku.
Komentář

Hexagram spojující trigram Hora s trigramem Oheň symbolicky říká, že i když oheň může spálit trávu a stromy, podstaty hory se nijak nedotkne. A oheň v centru země svou silou vytváří nové hory a podporuje růst vegetace. Oba trigramy jsou tak na sobě navzájem závislé a jeden zdobí druhý.V textu hexagramu je "zdobení" spojeno s přírodou a je kladen důraz na to, aby zdobení bylo přirozené a nepodléhalo tomu, co právě doba velí. Tento hexagram je zároveň netypický tím, že postupně předkládá obrazy vztahující se ke svatbě. Celková linie, procházející všemi čarami, se týká zdobení. Svatba je slavnostní příležitost a chvíle, kdy je přípustná i jistá rozmařilost, ale lakota je ostudou. Tento hexagram končí vážnou a nadějnou poznámkou o novém začátku.

Komentář k výroku

Jednejte přirozeně a přizpůsobivě podle toho, jak to situace vyžaduje. Nadšení do nových aktivit je brzděno jistou rezervovaností. Není to nijak překvapující, neboť celý hexagram se vztahuje ke svatbě, k níž I-ťing většinou přistupuje s obezřetností.

Komentář k první linii

Jednejte se všemi stejně, važte si i obyčejných lidí a dočkáte se vděku a ocenění. Nepřehánějte a nechovejte se jako příliš bujaří svatebčané.

(Mění se v 52. hexagram)

Komentář k druhé linii

Pěstování vousu vyžaduje nadměrnou péči a zde slouží jako vyjádření určité marnivosti. Neplýtvejte čas zbytečnostmi a uvědomte si, že změny, které musíte provést, nejsou vnější, ale vnitřní.

(Mění se v 26. hexagram)

Komentář k třetí linii

Je to dobrá čára. Bujný vous je známkou síly a dlouhověkosti a rosa je zde vyjádřením přízně osudu. Dočkáte se uznání a nastane pohoda.

(Mění se v 27. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Vyzdobení koně a obřadný únos nevěsty ženichovými přáteli navozuje pocit veselí a oslav. Vše přichází zvenčí, ale vy musíte rozpoznat, co jde skutečně do hlouhky a co se pohybuje jen po povrchu.

(Mění se v 30. hexagram)

Komentář k páté linii

Rodina nevěsty vyzdobila zahradu a krásně ji připravila na svatbu, ale ženich přinesl jen drobné dary. Došlo k rozladění, ale brzy se nepříjemný pocit vytratil. Někdy stačí jen malý dar jako vyjádření úcty. Je-li dáván upřímně a s láskou, má větší cenu než zlato.

(Mění se v 37. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Bílá je v Číně barvou smrti a upozorňuje nás na nutnost vnitřní reflexe, zklidnění a rozjímání o skutečných hodnotách života.

(Mění se v 36. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved