Kniha proměn

 
 

41. hexagram


Sun (sun)  -   Rozdávání


sun - rozdávání gen - hora
dui - jezero

nahoře

dole

ken  (gen)

tuej  (dui)

-   hora

-   jezero


Výrok

   Buďte soucítící. Přízeň osudu vás ochraňuje.
   Cíle jsou uskutečnitelné.
   Je příznivé někam jít.
   Stačí dva košíky rýže
   jako obětina
   a orákulum promluví.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   V obřadních záležitostech jednejte rychle.
   Žádné obtíže.
   Trestejte spravedlivě.


Devítka na druhé pozici

   Příznivé znamení.
   Útoky by přinesl neštěstí.
   Neponižujte, ale povyšujte.


Šestka na třetí pozici

   Jdou-li tři osoby,
   jedna z nich se ztratí.
   Jde-li jeden člověk,
   najde svého přítele.


Šestka na čtvrté pozici

   Nemoc ustupuje
   a brzy se vyléčí.
   Nebudou žádné následky.


Šestka na páté pozici

   Lidé vám dávají deset želvích krunýřů
   a vy je nemůžete odmítnout.
   Velmi příznivé znamení.


Devítka na vrcholu

   Neustupujte, ani nevyrážejte kupředu.
   Nic zlého se nestane.
   Dobré znamení.
   Je příznivé někam jít.
   Najděte správné lidi,
   kteří nejsou jen loutky.Komentář

Tento hexagram, sestávající z trigramů Hora a jezero, říká, že vhodným rozdáváním zase může člověk mnoho získat. Musel sice dát obětinu, aby dostal od orákula radu. Nebylo to však zbytečné, protože tím získal něco, co se dá těžko porovnat s jakoukoliv věcí. Každé rozdávání je také dobrým procvičováním vlastního ega, protože člověk zjišťuje, co vše může postrádat a co vlastně touží získat. Zde opět není řeč pouze o materiálních záležitostech, ale jde tu především o určité životní hodnoty. Naučit se rozdávat je velmi důležité a člověku to přinese do života světlo.

Komentář k výroku

Rozdávání je spojeno s ovládáním žádostí a tužeb. Už samo zvládnutí takových vlastností je velkým přínosem. Radost z dávání se projeví ve všech činnostech a bude potěšením nejen pro vás, ale i pro všechny ostatní, bez jejichž pomoci se těžko obejdete.

Komentář k první linii

1 Vzali jste si příliš veliké sousto. Chce to rozvahu, odstup, dobré zvážení situace a teprve potom postupně jednat.

(Mění se v 4. hexagram)

Komentář k druhé linii

Ustupte od plánované akce. Vaše činorodost by v tuto chvíli prospěla jen protivníkům.

(Mění se v 27. hexagram)

Komentář k třetí linii

Dvojice je věcí v přírodě nejpřirozenější. V trojici se začne projevovat nesoulad a napětí.

(Mění se v 26. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Pokud necháte věcem vlastní přirozený průběh, mohou se napravit a vyléčit samy.

(Mění se v 38. hexagram)

Komentář k páté linii

Nabídka želvích krunýřů zde symbolizuje příležitost, kterou si nemůžete nechat uniknout, i když o ni ani příliš nestojíte.

(Mění se v 61. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Období klidu a obnovy sil se blíží ke konci. Přichází začátek nové aktivní fáze života a vám se dostane pomoci a podpory, kterou potřebujete.

(Mění se v 19. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved