Kniha proměn

 
 

8. hexagram


Pi (bi)  -   Soulad


bi - soulad kan - voda
kun - země

nahoře

dole

kchan  (kan)

kchun  (kun)

-   voda

-   země


Výrok

   Velmi příznivé znamení.
   Není dobré váhat.
   Jednejte okamžitě.
   Kdo přichází pozdě,
   nic nezíská.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Ten, kdo si v nesnázích
   najde dobré spojence,
   neudělá chybu.
   Počáteční potíže.
   Vše se však v dobré obrátí.


Šestka na druhé pozici

   Soulad vychází zevnitř.
   Dobré znamení.Podpora zevnitř.


Šestka na třetí pozici

   Spojení se špatnými lidmi.
   Neštěstí.


Šestka na čtvrté pozici

   Soulad s okolím.
   Dobré znamení.


Devítka na páté pozici

   Úžasný soulad.
   Král uzavírá past jen na třech stranách.
   Nejrychlejší zvěř uteče.
   Lidé z města to nechápou.
   Dobré znamení.


Šestka na vrcholu

   Když chybí vojsku vůdce,
   dojde k neštěstí.
Komentář

Jediná plná čára je ve vedoucí pozici, ale jen díky tomu, že ji ostatní podporují. Trigramy Voda a Země jsou příznivé pro rozvoj života. Podmínky k tomu však musí být příznivé a to vyžaduje spolupráci, soulad a přízeň nebe. Čínský znak označující tento hexagram znamená také podporu a s ní spojenou pomoc a radu. Podpora může být poskytnuta mnoha různými způsoby, ale pokud se nám jí dostává v podobě rady, pak musí být spravedlivá a rozvážná. Vnitřní zdroj síly je pak nezbytnou podmínkou k tomu, aby mohla být účinně využita a abychom ochránili sami sebe. A vnitřní i vnější soulad je vždy základní podmínkou dalšího růstu.

Komentář k výroku

K prosazení plánů a k jejich realizaci je vždy třeba použít vhodné strategie. Je dobré využít dobře míněných a rozumných rad a jednat v souladu se svým vlastním přesvědčením. Dávný příběh císaře Jü, jenž dal popravit vzdorného Fang Fenga, ukazuje rozmary mocných, kteří se dostali do vlivu lstivých rádců a nebyli ochotni vyslechnout moudrého člověka. Proto je dobré uvědomovat si, co s sebou určitá pozice přináší, abychom později nelitovali.

Komentář k první linii

Otázky viny můžete projednávat s čistým svědomím. Možná se setkáte s kritikou, ale ta bude neoprávněná, protože vy jste dostáli povinnostem. Protivníky tím nakonec získáte na svou stranu.

(Mění se v 3. hexagram)

Komentář k druhé linii

Víra ve vlastní schopnosti vycházející z vnitřní síly přináší úspěch.

(Mění se v 29. hexagram)

Komentář k třetí linii

Jednejte obezřetně s tím, komu poskytujete svou podporu.

(Mění se v 39. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Podpora, na kterou čekáte, by se měla brzy dostavit prostřednictvím někoho zvenčí.

(Mění se v 45. hexagram)

Komentář k páté linii

Král umožnil zvěři svou zvláštní strategií, aby ti nejrychlejší vyvázli a tím podpořil přirozený výběr v přírodě. Obyčejní lidé z města to však nepochopili. Buďte jako král a řiďte se podle sebe. Je to důkaz toho, že je vždy třeba jednat s rozvahou a vlastním příkladem tak můžeme pomoci i druhým.Nemůžeme je k tomu však donutit násilím.

(Mění se v 2. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Nezapomínejte na to, že je třeba zvolit si vhodného vůdce, na kterého se můžete spolehnout.

(Mění se v 20. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved