Kniha proměn

 
 

29. hexagram


Kchan (kan)  -   Voda


kan - voda kan - voda
kan - voda

nahoře

dole

kchan  (kan)

kchan  (kan)

-   voda

-   voda


Výrok

   Vodní hlubiny jsou nebezpečné.
   Mějte víru v srdci.
   Znamení obětování.
   Vaše konání bude oceněno.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Vodní hlubiny jsou
   dvojnásobně nebezpečné.
   Vstoupit do vod jeskyně
   není dobré.


Devítka na druhé pozici

   Vodní hlubiny jsou nebezpečné.
   Kopnutí nohou do úpatí kopce.
   Pokračování přináší neštěstí.


Šestka na třetí pozici

   Dostat se do propasti,
   do hluboké a nebezpečné propasti.
   Spadnout do propasti.
   V pasti. Neschopen jednat.


Šestka na čtvrté pozici

   Pohár s vínem.
   Košík s rýží.
   Dvě obětiny
   zaručí příchod světla.
   Vše skončí dobře.


Devítka na páté pozici

   Propast nemůžete naplnit,
   ani kdybyste do ní navršili kopce.
   Buďte v klidu.
   Nedojde k úhoně.


Šestka na vrcholu

   Svázán provazy,
   hozen do trní.
   Po tři roky se nic nezíská.
   Neštěstí.
Komentář

Tento hexagram tvoří zdvojení trigramu Voda. V dávné Číně bývalo opakování znaku prostředkem k zdůraznění jeho významu. Voda se tak stává zdvojenou vodní hlubinou a ukazuje svou obrovskou sílu. Tento hexagram není radno brát na lehkou váhu, protože by vás mohl smést do hlubin, v nichž člověk nemůže přežít. Výmluvně líčí nejtemnější okamžiky našich životů, když zkoumá hloubku pochybností a zoufalství. Jsou v něm použity názorné obrazy k zachycení pocitů člověka v pasti, zapomenutého, odmítaného a neschopného jednání. Pouze víra poutá srdce k životu a poskytuje nám sílu, abychom vytrvali až do chvíle, kdy se odmítání změní v přijímání, utrpení v uspokojení a temnota ve světlo.

Komentář k výroku

Vydáváte se na cestu, protože chcete něco najít. Vaše mise bude úspěšná jen tehdy, když v ni věříte. Je třeba být jako dvě jangové čáry v hexagramu - i když jste uvězněni v hlubinách vod, můžete přežít tím, že splynete s proudem a obeplujete tak překážky na cestě.

Komentář k první linii

Nevystupujte z hlubin svého nitra. Stanete se tak příliš zranitelní. Bylo by nesmyslné pouštět se do nových akcí, když od začátku vidíte, že je to nebezpečné.

(Mění se v 60. hexagram)

Komentář k druhé linii

Měli byste být velmi opatrní, protože vám v této chvíli nic nepomůže, pokud se dostanete do příliš hlubokých vod.

(Mění se v 8. hexagram)

Komentář k třetí linii

Ať se obrátíte kamkoliv, všude se setkáváte s nebezpečím. Nezačínejte s ničím novým, protože by to stejně neskončilo dobře. Buďte v klidu a vyčkávejte.

(Mění se v 48. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Správný jednáním, nasloucháním dobrým radám a vyhledáním pomoci od zkušených a moudrých lidí, kteří vám mohou objasnit, co se děje, můžete vyváznout z nesnází bez úhony.

(Mění se v 47. hexagram)

Komentář k páté linii

Váš problém je tak rozsáhlý a obrovský, že se nedá vyřešit, přestože vyvíjíte velké úsilí. Nedávejte si to za vinu. Nechte to být.

(Mění se v 7. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Když máte svázané ruce, nemůžete dělat nic jiného než čekat, jak se věci vyvinou.

(Mění se v 59. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved