Kniha proměn

 
 

1. hexagram


Čchien (qian)  -   Nebe


qian - nebe qian - nebe
qian - nebe

nahoře

dole

čchien  (qian)

čchien  (qian)

-   nebe

-   nebe


Výrok

    Znamení velkého obětování.
    Příznivá věštba.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

    Drak se potápí. Není vhodné jednat.

Devítka na druhé pozici

    Drak je spatřen v polích.
    Je příznivé potkat velkou osobnost.


Devítka na třetí pozici

    Ušlechtilý člověk ve dne pracuje
    a v noci je bdělý.
    I ve chvílích nebezpečí je tak v bezpečí.


Devítka na čtvrté pozici

    Drak se vrhá ven z jezera.
    Nic mu nehrozí.


Devítka na páté pozici

    Drak letí na nebi.
    Je příznivé potkat velkou osobnost.


Devítka na vrcholu

    Útočný drak zůstává u břehu.
    Pokání.


Dynamická čára

    Kdosi spatřil draky, kteří neměli hlavy.
    To je dobré znamení.Komentář

První hexagram Nebe je vytvořen zdvojením trigramu Nebe, tedy samými jangovými čarami. Je to symbolika duchovní cesty, jejíž podstata je pravou podstatou. Nebe ztělesňuje vše, co je silné, tvořivé, postupující vpřed. Symbolem čirého jangu je drak - mocný a vznešený obyvatel oblaků, kterého mohou spatřit jen vyvolení. Drak představuje tradičně sílu dobra a ve starobylé Číně býval symbolem císaře, Syna nebes. Obezřetně vstupuje do tohoto světa, protahuje si svaly, vzlétá na nebe a dosahuje velkého úspěchu. Je však třeba si uvědomit, že každý úspěch může vyvolat i pocit povýšenosti a lehkomyslnosti, což by mohlo s postupem času přivodit následný pád. Pravou podstatou jangu je tedy udržení stavu vyrovnanosti a citlivosti.

Komentář k výroku

Tento hexagram je příznivou věštbou pro významné osobní a veřejné záležitosti a zároveň je vhodný i pro důležité obřady.

Komentář k první linii

Je vhodná doba k přípravám. Představy nabývají jasnější podoby.

(Mění se v 44. hexagram)

Komentář k druhé linii

Drak se vynořil z temnot a vzlétl na nebe. Je to dobré znamení, ale je třeba vyžádat si radu od někoho, koho si vážíte.

(Mění se v 13. hexagram)

Komentář k třetí linii

Věnujte se řešení dosažitelných úkolů a buďte stále ve střehu.

(Mění se v 10. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Při protahování svalů pocítíte svou vlastní sílu.

(Mění se v 9. hexagram)

Komentář k páté linii

Vítězství přináší pocit nadšení, ale stejně bude moudřejší poradit se s někým, koho si vážíte.

(Mění se v 14. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Přehnaná sebedůvěra má za následek pád a následnou lítost.

(Mění se v 43. hexagram)

Komentář k Dynamické linii

Dynamickou čáru mají jen hexagramy Nebe a Země. Tato čára se vztahuje k situaci, kdy je všech šest čar proměnných. V takovém případě se čirý jang mění v čirý jin. V dynamické čáře hexagramu Nebe mizí draci v oblacích a symbolicky tak vyjadřují naprostý ústup všeho, co je silné a pozitivní. S touto změnou pak nastupuje vláda čirého jinu.

(Mění se v 2. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved