Kniha proměn

 
 

47. hexagram


Kchun (kun)  -   Sevření


kun - sevření dui - jezero
kan - voda

nahoře

dole

tuej  (dui)

kchan  (kan)

-   jezero

-   voda


Výrok

   Nabídněte orákulu obětiny.
   Příznivé pro vznešeného člověka.
   Žádné problémy.
   Jeho slovům nebude nikdo věřit.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Zbit rákoskou,
   uvržen do vězení,
   nikdo ho tři roky neviděl.


Devítka na druhé pozici

   Trpí, i když má dost jídla a pití.
   Přijde úředník v rudých nákolenicích.
   Je dobré nabídnout obětiny.
   Postupovat dál přinese neštěstí.


Šestka na třetí pozici

   Je v pasti ve skalním útesu.
   Obklopen trním.
   Vstupuje do paláce
   a nemůže najít svou ženu.
   Neštěstí.


Devítka na čtvrté pozici

   Pomalá cesta domů.
   Uvězněn ve zlatém povoze.
   Obtížná doba. Dobrý konec.


Devítka na páté pozici

   Neklid a sklíčenost.
   Uvězněn vysokými úředníky.
   Slova pomalu přicházejí.
   Je příznivé nabídnout obětiny.


Šestka na vrcholu

   Uvízl v pasti divoké trávy.
   Uvízl v pasti naplaveného dříví.
   Kdosi říká, že jak se pohnete,
   budete toho litovat.
   Vy byste se však měli vyprostit.Komentář

Hexagram sevření tvoří trigramy Jezero a Voda. Jste v sevření, oklopeni jinovým vlivem, který naprosto ovládá situaci. Je to jeden z nejvíce depresivních hexagramů v celé Knize proměn. Člověk může mít pocit, že je v pasti vlivem mnoha různých okolností. Dokonce ani úspěch a moc neposkytují žádnou ochranu před pocitem stagnace a zoufalství. Jen samotná činnost nás může osvobodit a je třeba si uvědomit, že zoufání si nad nepřízní osudu nás pouze uvrhne do stavu ještě hlubší beznaděje.

Komentář k výroku

Problémy můžete snáze vyřešit, pokud se pustíte do nějaké činnosti, než když jen povedete plané řeči. Vyžaduje to však člověka s hlubokým a vyzrálým vnitřním vhledem, který je schopen osvobodit se od zaběhlých zvyklostí a překonat období stagnace. Jen tak se vymaníte z tísnícího sevření.

Komentář k první linii

Nezdary a překážky vedly ke stagnaci a k ponížení. Musíte se s tím naučit žít a začít hledat cestu zpět k vlastní podstatě.

(Mění se v 58. hexagram)

Komentář k druhé linii

Vyčkejte, až za vámi přijdou lidé, kteří o celé věci rozhodují. Sami zatím nic nečiňte a nic neuspěchejte.

(Mění se v 45. hexagram)

Komentář k třetí linii

Vnější symboly úspěchu musí být posilovány vnitřní silou. Prosby a meditace jsou určitou významnou předehrou k zahájení činnosti. Neupínejte se na věci, které nejsou podstatné.

(Mění se v 28. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Vnější symboly úspěchu musí být posilovány vnitřní silou. Prosby a meditace jsou určitou významnou předehrou k zahájení činnosti. Neupínejte se na věci, které nejsou podstatné.

(Mění se v 29. hexagram)

Komentář k páté linii

Některé věci, které jste udělali, měly za následek potrestání. Poučte se z toho a změňte své chování.

(Mění se v 40. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Do současných problémů jste se dostali vlastním přičiněním. Zkoumejte své chyby, přemýšlejte o nich a teprve pak bude možná nějaká změna.

(Mění se v 6. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved