Kniha proměn

 
 

28. hexagram


Ta kuo (daguo)  -   Vytrvalost


daguo - vytrvalost dui - jezero
xun - vítr

nahoře

dole

tuej  (dui)

sun  (xun)

-   jezero

-   vítr


Výrok

   Dům se bortí.
   Jděte!
   Znamení obětování.


Výroky čar
Šestka na prvním pozici

   Obětina je zabalena v listech bílé palmy.
   Nedojde k úhoně.


Devítka na druhé pozici

   Z uschlé vrby vyrážejí lístky.
   Starý muž si bere mladou ženu.
   Vše je v pořádku.


Devítka na třetí pozici

   Hlavní trám je nalomen.
   Neštěstí.


Devítka na čtvrté pozici

   Hlavní trám je silný.
   Dobré znamení.
   Přesto nepředvídatelné problémy.


Devítka na páté pozici

   Uschlá vrba rozkvetla.
   Stará žena si bere mladého muže.
   Ani chyba, ani štěstí.


Šestka na vrcholu

   Přehnaná aktivita při překonávání proudu.
   Voda sahá nad hlavu.
   Nepříznivé, ale není to vaše vina.
Komentář

Trigramy Jezero nahoře a Vítr dole tvoří hexagram pojednávající o plynutí a pohybu. Nic není neměnné, nic není pevně dané. Všechno se mění, přichází a odchází. Tento hexagram nás nabádá, abychom nevěřili ničemu, co je na první pohled pevné a stabilní. Je lepší připravit se včas na změny, které nemusí probíhat jen kolem vás, ale i ve vás samých. Hlavní trám domu je zde symbolických vyjádřením středu bytí člověka, jeho pravé podstaty. Ve starobylé Číně se stavěly domy jen s jedním patrem, takže pokud se narušil hlavní trám, zřítila se celá stavba. Tak je tomu i s lidským životem. Jestliže člověk naruší svou vnitřní podstatu, přivolává na sebe celkové zhroucení. Jakmile tedy cítí, že se hlavní trám mírně porušil, je lepší vystavět dům nový a nesnažit se o marné opravy. Tento hexagram nás ale zároveň upozorňuje, že nemůžeme čekat jistoty a bezpečí ve světě močálů, nad nimiž vane vítr. Je lepší se s tím smířit a s radostí přijímat i ty menší chvíle štěstí.

Komentář k výroku

Pokud je už situace nějak narušena, pak je lepší, když se z ní sami vymaníme, protože se tak vyhneme nezadržitelnému kolapsu. Každá zkušenost je přínosná, protože vede k hlubšímu zamyšlení a otevírá cesty k vnitřnímu vhledu. Právě vypjatější situace mají svou cenu v tom, že člověka probudí z jisté letargie a ukážou mu, že je tu možnost změny.

Komentář k první linii

Obětiny předků sestávaly z jídla zabaleného do listů bílé palmy. Obřadné obětiny se musely připravovat pečlivě a podle přesných pravidel, aby byly přijaty. Chce to správné prostředí a dobré načasování. Vylaďte pozitivně svou mysl a snažte se najít spojence.

(Mění se v 43. hexagram)

Komentář k druhé linii

Nečekané spojenectví může přinést plody. Po něm bude následovat i omlazení ducha. Pomoc najdete tam, kde byste ji vůbec nehledali.

(Mění se v 31. hexagram)

Komentář k třetí linii

Ti, kteří považují sami sebe za střed světa a myslí si, že jsou nejsilnější, jsou na velkém omylu. Ve skutečnosti jsou velmi slabí a hlavní trám jejich domu nemůže vydržet.

(Mění se v 47. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Podstata i zaměření vašeho konání jsou v pořádku. Nesnažte se to měnit.

(Mění se v 48. hexagram)

Komentář k páté linii

Věci zjevně nejsou tak, jak by měly být. Stará žena možná láskou mladšího muže rozkvete, ale stejně z této situace žádné plody být nemohou. Přestože jsou vaše plány dobré, nepřinesou takové výsledky, jaké jste očekávali.

(Mění se v 32. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Je tu pokušení, abyste přepínali své síly. Odolejte mu, protože jinak byste se hnali do neštěstí.

(Mění se v 44. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved