Kniha proměn

 
 

43. hexagram


Kuej (gui)  -   Rozhodnutí


gui - rozhodnutí dui - jezero
qian - nebe

nahoře

dole

tuej  (dui)

čchien  (qian)

-   jezero

-   nebe


Výrok

   Ohlaste vše na královském dvoře.
   Promluvte upřímně,
   i kdyby to bylo nebezpečné.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Pevná chůze.
   Cesta vpřed nepřinese úspěch,
   ale způsobí potíže.


Devítka na druhé pozici

   Výkřiky na sklonku noci.
   Útok.
   Žádné obavy.


Devítka na třetí pozici

   Nastavil svou tvář.
   Neštěstí.
   Ušlechtilý člověk kráčí sám.
   V dešti promokne.
   Je to nepříjemné, ale neškodné.


Devítka na čtvrté pozici

   Palčivá bolest v hýždích.
   Těžko se mu kráčí.
   Jde jako ovce.
   Výčitky mizí.
   Naslouchejte slovům,
   ale nevěřte jim.


Devítka na páté pozici

   Gazela seskakuje na cestu.
   Bezpečí a zdraví.


Šestka na vrcholu

   Pes štěká.
   Neslyší rady.
   Nakonec přijde neštěstí.Komentář

Hexagram tvoří dole trigram Nebe a nahoře trigram Jezero. Pět jangových čar tak stoupá vzhůru, aby se setkaly s jedinou čarou jinovou. Silně převažující jangová síla dodává hexagramu obrovskou energii a jeho název Rozhodnutí je skutečně výstižný. Musíme si však uvědomit, že ten, kdo chce činit nějaké rozhodnutí, by měl vědět proč ho činí a co tím sleduje. Pokud jde o nějakou složitější situace, není dobré rozhodovat se ukvapeně, ale je třeba pořádně si celou záležitost rozmyslet a až pak rozhodnout, jak budeme postupovat dál. Rozhodování se je citlivé umění a záleží především na životních zkušenostech a na dobré intuici. Pak dokážete překonat i ty nesložitější problémy. Celkově je to příznivé znamení, které nás ale neustále nabádá k obezřetnosti.

Komentář k výroku

Rozhodování o důležitých věcech je privilegiem mocných a vznešených. Mělo by to být rozhodování správné, protože jinak může napáchat četné křivdy a ublížit ostatním, i když původní záměr takový vůbec nebyl. Rozvažování, intuice a diplomacie - to jsou nástroje, které by měl člověk při rozhodování používat a všechno dopadne dobře. Pozor na zbrklé a ukvapené rozhodování.

Komentář k první linii

Rozhodujete se příliš ukvapeně. Nenechte se strhnout emocemi a celou situaci si důkladně rozvažte.

(Mění se v 28. hexagram)

Komentář k druhé linii

Buďte se střehu. Situace je dost složitá a vaše rozhodnutí musí být správné.

(Mění se v 49. hexagram)

Komentář k třetí linii

Musíte vyjasnit situaci, kterou zkomplikovalo špatné rozhodnutí někoho jiného. Udělejte to co nejrychleji a dostane se vám ocenění. Nebude to ale nijak snadné.

(Mění se v 58. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Jste zatahováni do situace, do které byste se raději neměli dostat. Nepokračujte dál, i když budete mít pocit, že by to pro vás bylo výhodné.

(Mění se v 5. hexagram)

Komentář k páté linii

Problémy, kterým musíte čelit, vznikly už dávno. Řešte je radikálně.

(Mění se v 34. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Naslouchejte tomu, co vám říkají ostatní.

(Mění se v 1. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved