Kniha proměn

 
 

36. hexagram


Ming i (mingyi)  -   Stmívání


ming'yi - Stmívání qkun - země
li - oheň

nahoře

dole

kchun  (kun)

li  (li)

-   země

-   oheň


Výrok

   Věštba nabádá,
   abychom se poučili z nesnází.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Světlo slábne,
   jako když pták věší křídla.
   Ušlechtilý člověk je na cestě.
   Tři dny hladoví.
   Kam přijde,
   tam ho vítají.


Šestka na druhé pozici

   Světlo slábne.
   Zranění v levém stehně.
   Silný kůň pomůže
   a všechno bude dobré.


Devítka na třetí pozici    Stmívání.
   Vůdce povstalců je hnán a jih
   a zajat.
   Nejednejte ukvapeně.

Šestka na čtvrté pozici

   Žaludek, srdce.
   Stmívání.
   Buďte rozvážní při odchodu z domova.


Šestka na páté pozici

   Ťi-c´ ztlumil světlo.
   Dobré znamení.


Šestka na vrcholu

   Světlo mizí.
   Temnota.
   Nejprve stoupej k nebi,
   pak sestup na zem.
Komentář

Znaky tohoto hexagramu jsou velmi zvláštní. Nejprve je to jasná zář, označující slunce a měsíc. Druhý znak znamená člověk s lukem. To označuje barbary, kteří dobyli zemi Božského císaře. Dál je tu také obraz zářícího bažanta. Hexagram se skládá z trigramů Oheň pod Zemí. Je to vlastně obrácení předchozího hexagramu, protože tady síly ubývá, světlo slábne a blíží se temnota. Symbolicky se tu také hovoří o bažantu, jehož peří září v posledních záblescích zapadajícího slunce. Celý hexagram se vyznačuje ukončením, slábnutím a zánikem.

Komentář k výroku

Tento hexagram hovoří o vytrvalém překonávání nesnází. Vyjadřuje stále se opakující cyklus života, kdy slunce vychází a zapadá, kdy něco začíná a končí. Mějme na paměti, že je doba činnosti a doba odpočinku.

Komentář k první linii

Blížíte se ke konci cesty a jednání budou brzy ukončena. Připravte se na to tím, že v sobě nahromadíte dostatek energie.

(Mění se v 15. hexagram)

Komentář k druhé linii

Jste v dost složité situaci, ale dá se vyřešit. Obraťte se na někoho, kdo by vás mohl podpořit, a všechno dopadne dobře.

(Mění se v 11. hexagram)

Komentář k třetí linii

Zdá se, že máte úspěch už na dosah ruky, ale nezapomeňte na to, že moc má své vrcholy i pády. Nespěchejte a v klidu celou situaci ještě zvažte.

(Mění se v 24. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Ač to bude dost bolestivé a nepříjemné, ponořte se do samého středu problému a postavte se situaci čelem. Vyřešit ji nebude nijak snadné.

(Mění se v 55. hexagram)

Komentář k páté linii

Ťi-c´ ulovil křičícího bažanta. Byl to poslední příslušník dynastie Šang, který po jejím svržení přežil. Nastupující dynastie Čou chtěla, aby pokračoval v provádění obětin předkům a tím zajistil, že nenastanou nepokoje. Pokud projevíte dostatek víry a naděje, nezničí vás ani ta nesložitější situace a dokážete v ní přežít s hlavou vztyčenou.

(Mění se v 63. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Cyklus života přináší své východy i západy a my se musíme naučit jak se s nimi vyrovnat. Zklidněte se, meditujte a snažte se porozumět hlasu svého srdce.

(Mění se v 22. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved