Kniha proměn

 
 

9. hexagram


Siao čchu (xiaochu)  -   Ovládání


xiaochu - ovládání qian - nebe
xun - vítr

nahoře

dole

sun  (xun)

čchien  (qian)

-   vítr

-   nebe


Výrok

   Znamení obětování.
   Zvažujte, co je důležité.
   Z východu připlouvají mraky.
   Jsou těžké, ale neprší z nich.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Vrací se zpátky.
   Na tom není nic zlého.
   Vše je v pořádku.


Devítka na druhé pozici

   Je odveden domů.
   Dobré znamení.


Devítka na třetí pozici

   Kolo od vozu odpadlo.
   Manželé se hádají.


Šestka na čtvrté pozici

   Trest ničí tělo.
   S pokorou najdeš bezpečí.


Devítka na páté pozici

   Vězni jsou připoutáni k sobě.
   O hmotnou podporu požádej sousedy.


Devítka na vrcholu

Prudký déšť zničil pole,    ale život pokračuje dál.
   Žena, která si vyžádala věštbu,
   je v nebezpečí.
   Přijde úplněk
   a s ním zřejmě útok.
   Neštěstí.
Komentář

Trigramy Vítr a Nebe se spojují a uvádějí věci do pohybu. Chybí tu stabilní základ, a proto je třeba mít vývoj pevně v ruce. Ovládání symbolizuje počáteční fázi vývoje, kdy ještě věci nemají přesný řád, a je třeba vytvořit pevný základ jak vztahů, tak hmotného zajištění. Každé rození s sebou přináší obtíže, což se odráží i v čarách hexagramu, které obsahují nezvykle mnoho konfliktů. Jsou tu počáteční nezdary, hádky, tresty a neštěstí. Taková situace je však zároveň i příležitostí k novým rozhodování, která budou přínosná, pokud si uchováme svou poctivost a nevzdáme se vyznávaných hodnot.

Komentář k výroku

Symbolikou tohoto hexagramu jsou těžké mraky, které jsou sice příslibem deště, ale stále ještě neprší. Takové ticho před bouří vyvolává v člověku vždy pocit očekávání a úzkosti. Současně s tím je tu však stále příslib příchodu něčeho nového a podstatného, co se ještě dostatečně neprojevilo.

Komentář k první linii

Zbloudili jste z cesty. Navraťte se zpátky a vše bude v pořádku. Zároveň si uvědomte, že ten, kdo vyznává vlastní hodnoty, které jsou přínosem i pro druhé, nemůže být potrestán. Je to vždy ten nejlepší způsob jak řešit obtížnou situaci.

(Mění se v 57. hexagram)

Komentář k druhé linii

Návrat na správnou cestu není snadný, ale stojí to za to. Brzy budete zas ve spojení s nejhlubšími a nejčistšími hodnotami. Jděte za svým cílem.

(Mění se v 37. hexagram)

Komentář k třetí linii

Věci se nedaří. Objevují se potíže a nic nejde tak snadno, jak jste očekávali. Nastává domácí krize. Neřešte ji však hádkami, nevšímavostí nebo předstíráním, že se nic neděje.

(Mění se v 61. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Jediná jinová čára je zranitelná. Buďte v klidu, jednejte s rozvahou a vše nakonec dopadne dobře.

(Mění se v 1. hexagram)

Komentář k páté linii

Soulad je důležitý, a to hlavně v případě, že jde o hmotné otázky a majetek. Udržujte si dobré vztahy s okolím.

(Mění se v 26. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Napětí se uvolňuje a příležitost na vás volá. Nedejte se od ní odlákat. Buďte však stále ve střehu.

(Mění se v 5. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved