Kniha proměn

 
 

14. hexagram


Ta jou (dayou)  -   Hojnost


dayou - hojnost qian - nebe
li - oheň

nahoře

dole

li  (li)

čchien  (qian)

-   oheň

-   nebe


Výrok

   Znamení velkého obětování.
   Tvořivost.
   Bohatství.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Nevyvolávejte konflikty a neprojevujte zlou vůli.
   Nevraživost není na místě


Devítka na druhé pozici

   Putování ve velkém povoze.
   Bezpečí a klid.


Devítka na třetí pozici

   Vévoda vzdává úctu císaři.
   Obyčejní lidé to dělat nemohou.


Devítka na čtvrté pozici

   Potrestání přivolávače deště.
   Nikdo nenese vinu.


Šestka na páté pozici

   Spravedlivý, ale tvrdý trest.
   Dobré znamení.


Devítka na vrcholu

   Požehnání nebe.
   Vše se vyvíjí dobře.
Komentář

Spojení trigramů Oheň a Nebe je příznivé, a proto se hexagram nazývá Hojnost. Znamená to nejen velké osobní bohatství, ale i sdílení bohatství s ostatními. Oheň nad zemí je vyjádřenm světla na nebi, což je velmi příznivé. Oheň je tak ovládán nebem a tím je potlačena jeho ničivá síla. Hojnost se však nevztahuje pouze k hmotnému zabezpečení, ale znamená i duševní vyrovnanost a poznání, které můžeme sdílet s ostatními. Tento hexagram je tedy celkově velmi příznivý v osobních i společenských záležitostech.

Komentář k výroku

Užívejte si bohatství, kterého jste nabyli vlastní píli, buďte ostatním dobrým příkladem a podělte se o vše, čeho se vám dostalo. Budete oceněni ostatními a sami z toho budete mít velmi dobrý pocit.

Komentář k první linii

Upevňování vztahů během dobrých časů je zárukou toho, že když nastanou doby zlé, neobjeví se pocity nevraživosti a nikdo vás nezklame. Ve chvíli pohody se všechno zdá být v pořádku. Ale právě v dobách mimořádného zatížení se lidé nejlépe prověří a odhalí se to, jací skutečně jsou.

(Mění se v 50. hexagram)

Komentář k druhé linii

Dostanete se bezpečně a s hlavou vztyčenou až na místo určení.

(Mění se v 30. hexagram)

Komentář k třetí linii

Jste částí velkého společenského řádu, v němž jsou pro každého jedince jasně určeny role a zodpovědnosti. Buďte si vědomi těch svých a všechno bude v pořádku.

(Mění se v 38. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

V období sucha bývalo zvykem obětovat (upálit) přivolávače deště. Nebyl to pouze trest za jeho neschopnost uskutečnit to, co sliboval, ale zároveň to byla i vhodná oběť k prosbě, aby nebe seslalo déšť. Pokud někdo nedokáže splnit své povinnost a jednat zodpovědně, pak je spravedlivé a správné skoncovat s ním.

(Mění se v 26. hexagram)

Komentář k páté linii

Tato jediná jinová čára všechno spojuje. Pokud budete sdílet své bohatství a zkušenosti s ostatními, získáte velmi dobrou pozici.

(Mění se v 1. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Všechny činnosti ovlivňované společenským duchem budou mít požehnání nebes a budou se vyvíjet správným směrem.

(Mění se v 34. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved