Kniha proměn

 
 

49. hexagram


Ke (ge)  -   Proměna


ge - proměna qdui - jezero
li - oheň

nahoře

dole

tuej  (dui)

li  (li)

-   jezero

-   oheň


Výrok

   Jednání v pravou chvíli.
   Znamení velkého obětování.
   Příznivá věštba.
   Lítost mizí.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Svažte to kůží žlutého buvola.

Šestka na druhé pozici

   Využijte vhodné chvíle k proměně.
   Je příznivé chopit se zbraní.
   Nedojde k úhoně.


Devítka na třetí pozici

   Chopení se zbraní přináší neštěstí.
   Znamení nebezpečí.
   Třikrát promluvil,
   ale pak vše změnil,
   když si začal věřit.


Devítka na čtvrté pozici

   Lítost mizí.
   Vítězíte.
   Vhodná chvíle na změnu.
   Všechno je v pořádku.


Devítka na páté pozici

   Vznešený člověk v kůži tygra.
   Před nabídnutí obětin
   si ujasněte, zda víte, co děláte.


Šestka na vrcholu

   Vznešený člověk v kůži leoparda.
   Hrubá je tvář prostého člověka.
   Pokračovat by znamenalo neštěstí.
   V klidu si sednout přinese štěstí.Komentář

Hexagram tvořený trigramy Jezero a Oheň je symbolem proměny a vychází z prastarých šamanských praktik. Jeho hlavním poselstvím je nalezení správné vyrovnanosti mezi vodou jezera a ohněm, protože to jsou dva protikladné živly. Pokud plane oheň příliš, voda se promění v páru. Hodně vody zas může uhasit oheň. To by si měl uvědomit i člověk, když se nachází v určité situaci, která vyžaduje správné řešení. Nejednat příliš ohnivě, ale zároveň vše neuhasit.

Komentář k výroku

Dávné šamanské praktiky ukazují, jak člověk kdysi dokázal mnohem lépe žít v souladu s přírodou a pochopit její zákonitosti. Oblékáním kůže zvířat se dokázal vcítit do jejich duše a tím se obracel i k tvořivé síle nebes. Zaměřte se do svého nitra, protože žádná proměna nemůže přijít zvenčí.

Komentář k první linii

Můžete čerpat sílu z nové energie a vnitřního vhledu. Vaše odhodlání musí být pevné a vytrvalé.

(Mění se v 31. hexagram)

Komentář k druhé linii

Rozhodnutí provést změnu je oznámeno všem, aby o něm každý věděl. Dál už neváhejte.

(Mění se v 43. hexagram)

Komentář k třetí linii

Vyčkejte, až budete zcela připraveni. Nemůžete se vracet a brát svoje slova zpátky. Musíte být o svých plánech naprosto přesvědčeni.

(Mění se v 17. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Pochybnosti mizí. Neváhejte. Uchopte příležitost a proveďte změnu, i kdyby se objevily tlaky proti vám.

(Mění se v 63. hexagram)

Komentář k páté linii

Odvahu! Vyhledejte dobré vedení, na které se můžete spolehnout, a výsledek bude příznivý.

(Mění se v 55. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Poučte se z proměnlivosti života, přizpůsobte se jí, ale stále se zaměřujte do svého nitra.

(Mění se v 13. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved