Kniha proměn

 
 

55. hexagram


Feng (feng)  -   Nezávislost


feng - nezávislost zhen - hrom
li - oheň

nahoře

dole

čen  (zhen)

li  (li)

-   hrom

-   oheň


Výrok

   Znamení obětování.
   Král nabízí svou přítomnost.
   Žádné obavy.
   Září jako slunce v poledne.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Setkání s hostitelkou.
   Po příštích deset dní žádné potíže.
   Cesta přináší odměnu.


Šestka na druhé pozici

   Jeho úspěch je jako baldachýn.
   Za rovnodennosti
   vidíme hvězdy Velkého vozu.
   Jít vpřed bude podezřelé.
   Jednejte podle sebe
   a dosáhnete štěstí.


Devítka na třetí pozici

   Jeho úspěch je jako vlající prapor.
   V poledne vidíme hvězdy.
   Zlomí si ruku,
   ale není to ničí vina.


Devítka na čtvrté pozici

   Jeho úspěch je jako baldachýn.
   Za rovnodennosti
   vidíme hvězdy Velkého vozu.
   Potká sobě rovné
   a to je příznivé.


Šestka na páté pozici

   Různé strany se setkávají.
   Dostávají odměny.
   Trvalá sláva a štěstí.


Šestka na vrcholu

   Štěstí v domě.
   Baldachýn zakrývá dvůr.
   Vyhlíží ze dveří
   a nikoho nevidí.
   Po tři roky nikoho nespatří.
   To je zlé.Komentář

Dva trigramy tvořící hexagram jsou nahoře Hrom a dole Oheň. Je to symbolické vyjádření hojnosti a bohatství. Označení hexagramu se také vztahuje k hlavnímu městu dynastie Čou, která stála u vzniku I-ťingu. Proto se jeho obrazy tolik zabývají vládcem, jeho mocí a jeho osudem. Dalo by se říct, že je to císařský hexagram, který naznačuje, jak by se měl chovat dobrý vládce. Zároveň je tu upozornění, že pouze materiální bohatství nemůže člověku zajistit nezávislost. Hlavní je nezávislost ducha, protože jen tak může člověk jednat svobodně.

Komentář k výroku

Nezávislost neznamená, že by se člověk měl vymezovat vůči ostatním a stranit se jich. Jen svobodný duch může jít druhým příkladem a dobře je vést. Zároveň je takový člověk schopen naslouchat a přijímat rady i kritiku. Jednejte jako dobrý císař, moudře a spravedlivě, a vše se bude vyvíjet dobrým směrem.

Komentář k první linii

Je vhodná doba k jednání a podpora všem vašim činnostem je na dosah. Vyhledejte spojence, i kdyby to bylo jen na krátký čas.

(Mění se v 62. hexagram)

Komentář k druhé linii

Vidíte to, co ostatní vidět nemohou. Mějte s nimi trpělivost. Nabídněte jim své vedení a sami tím jen získáte.

(Mění se v 34. hexagram)

Komentář k třetí linii

Nic nepřehánějte. Jednejte umírněně a nesnažte se věci uspěchat. Nebylo by to dobré.

(Mění se v 51. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Zatemnění záře nebe nám umožňuje, abychom viděli večerní hvězdy v poledne. Moc a šikovnost dokáží změnit den v noc. Tato situace je příznivá. Svou září můžete strhnout ty, které budete potřebovat.

(Mění se v 36. hexagram)

Komentář k páté linii

Vaše přítomnost a vaše představy budou dobře přijaty.

(Mění se v 49. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Mohli byste se ocitnout v zajetí hojnosti. To však znamená určitou ztrátu nezávislosti. Zvažte, co je pro vás rozhodující, a podle toho jednejte. Otevřete se druhým a ukažte jim své vnitřní bohatství.

(Mění se v 30. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved