Kniha proměn

 
 

54. hexagram


Kuej mej (guimei)  -   Provdání dívky


guimei - provdání dívky zhen - hrom
dui - jezero

nahoře

dole

čen  (zhen)

tuej  (dui)

-   hrom

-   jezero


Výrok

   Zaútočit by znamenalo neštěstí.
   Není co získat.


Výroky čar
Devítka na prvním pozici

   Dívka se vdává.
   Bude druhou manželkou.
   Chromý může chodit.
   Vyražte do útoku.


Devítka na druhé pozici

   Slepý vidí.
   Dobré znamení pro vězně.


Šestka na třetí pozici

   Dívka se vdává.
   Má být jen společnice.
   Vrací se jako druhá manželka.


Devítka na čtvrté pozici

   Sňatek dívky je odložen.
   Později se ale provdá.


Šestka na páté pozici

   Císař Ti provdává svou dceru.
   Nemá tak krásný šat jako ostatní manželky.
   Blíží se úplněk.
   Velké štěstí.


Šestka na vrcholu

   Dívka drží košík, který je prázdný.
   Mladík obětuje jehně, ale žádná krev neteče.
   Není to k ničemu.Komentář

Tento hexagram tvoří trigramy Hrom dole a Jezero nahoře. Je to dost nepevné spojení, které neposkytuje příliš dobrý základ. Symbolizuje rodinnou hierarchii dávné Číny, v níž často docházelo k napětí mezi těmi, kteří rozhodují a kteří musí poslouchat. Dívka je provdána, aniž by se jí někdo ptal na její názor, protože musela poslouchat rozhodnutí svého otce. Tento hexagram není příliš příznivý, protože nás varuje před zneužíváním moci. Zaměřuje se ale také na mnohé otázky manželského stavu, především na řešení problémů. Tím že se muž a žena spojí, mohou vzájemně posilovat své osobní nedostatky a slabosti a zvládat nepřízně osudu. Ovšem prázdný nenaplněný svazek nepřinese žádné plody a není k užitku ani jedné straně.

Komentář k výroku

Zdá se vám, že je všechno nejasné, zmatené a neřešitelné. Pramení to z nesprávného rozdělení úloh a z nevyjasněných vztahů. Ten, kdo si udělá v těchto věcech pořádek, nedostane se do nevýhodné pozice a bude v klidu.

Komentář k první linii

Situace se nevyvíjí zcela tak, jak jste si naplánovali. Přesto si můžete užívat života a radovat.

(Mění se v 40. hexagram)

Komentář k druhé linii

Jednejte zodpovědně a vyžádejte si radu zkušených lidí. Vše, co vám bránilo v tom, abyste viděli věci jasně, pak bude odstraněno.

(Mění se v 51. hexagram)

Komentář k třetí linii

Můžete očekávat postupné zlepšování.

(Mění se v 34. hexagram)

Komentář k čtvrté linii

Nezmatkujte. Je jen určité zdržení v tom, čeho byste chtěli dosáhnout. Buďte trpěliví.

(Mění se v 19. hexagram)

Komentář k páté linii

Mohlo by se zdá, že svého cíle dosáhla druhá strana, ale vy nic nevzdávejte. Váš čas teprve přijde.

(Mění se v 58. hexagram)

Komentář k vrchní linii

Promeškali jste svou příležitost. Neusilujte o to, co je dnes už minulostí.

(Mění se v 38. hexagram)
Zpět

 

 
   
 
| Na úvod | Cvičení | Meditace | I-ťing | Aktuality |
© 2003 - 2019     Webdesign Grizzled Dragon     All rights reserved